Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta je 24. kolovoza objavilo poziv na dostavu projektnih prijedloga Internacionalizacija poslovanja  MSP – Faza II.

Mikro, mali i srednji poduzetnici će mogu putem ovog poziva dobiti bespovratna sredstva u iznosu od 100 000 HRK do 1 000 000 HRK za predstavljanje svojih proizvoda međunarodnoj poslovnoj zajednici u inozemstvu, njihovo uvođenje na novo, inozemno tržište te povećanje mogućnosti sklapanja poslovne suradnje s inozemnim partnerima.

Temeljem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u Državnom proračunu Republike Hrvatske iz Europskog fonda za regionalni razvoj osigurano je 58.000.000 kuna za razdoblje 2014. – 2020.

Cilj je poziva povećati sposobnost hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima te pridonijeti povećanju udjela MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga poboljšanjem uvjeta za njihov rad u međunarodnom okruženju.

Prijavitelji moraju biti pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014. Maksimalan intenzitet potpore za mikro i mala poduzeća iznosi 85%, a za srednja poduzeća 65%.

Sljedeće kategorije aktivnosti smatraju se prihvatljivima:

  • nastup na međunarodnom sajmu ili b2b susretu izvan RH koji ima najmanje 10% posto stranih izlagača u ukupnom broju izlagača ili 5% inozemnih poslovnih posjetitelja
  • istraživanje inozemnog tržišta za plasman proizvoda na novo tržište izvan RH
  • informiranje i vidljivost sukladno navedenom u točki 5.6. Informiranje i vidljivost.

Početak zaprimanja prijava je 30. listopada 2018., a krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 29. lipnja 2020. godine.

Kako se projektni prijedlozi obrađuju i ocjenjuju prema redoslijedu po kojem su zaprimljeni, a istim se redoslijedom i donose odluke o financiranju, ovisno o rezultatima vrednovanja projektnih prijedloga do iskorištenja raspoloživih sredstava bilo bi poželjno da poduzetnici svoje prijave pripreme što ranije.

Više informacija o pozivu i dokumentacija potrebna za prijavu dostupna je ovdje.

Podijeli: