Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) objavljuje poziv za međunarodne suradničke projekte u 2019. godini iz programa EUREKA. Kroz program se potiču mikro, mala, srednja i velika poduzeća na suradnju s međunarodnim partnerima u pokretanju istraživačko-razvojnih aktivnosti.

Otvaranje natječaja11.03.2019.
1. Rok za dostavu punih projektnih prijava06.05.2019.
2. Rok za dostavu punih projektnih prijava02.09.2019.
Okvirni datum za ocjenu projektnih prijava i rang listu31.05.2019./04.10.2019.
Okvirni datum ugovaranjasrpanj 2019. / studeni 2019.*

 

Primarni cilj programa EUREKA je potaknuti poduzeća na ulaganje u aktivnosti istraživanja i razvoja te na taj način jačati njihov inovacijski kapacitet. EUREKA potiče suradnju i ujedinjavanje resursa poduzetnika kako bi putem međunarodne suradnje razvile inovativne i globalno konkurentne proizvode, procese ili usluge.


Vrste projekta 

1. EUREKA mrežni projekti

Okosnica EUREKA programa. Na taj način potiču se mala, srednja i velika poduzeća iz svih sektora i tehnoloških područja da samostalno ili u suradnji s razvojno-istraživačkim institucijama ulažu u razvoj novih proizvoda, procesa ili usluga putem internacionalne suradnje u područjima koja su bitna za njihovo poslovanje.

2. Eurostars

Program za istraživanje i razvoj nastao kao zajednička inicijativa EUREKA Tajništva i Europske komisije. Obzirom na dugogodišnje uspješno postojanje EUREKA-e Europska komisija odlučila je dati doprinos razvojnim aktivnostima malih i srednjih poduzeća na način da sudjeluje s do 25 % od javnog udjela sufinanciranja. Natjecatelji u Eurostars programu moraju biti mala i srednja poduzeća koja se bave razvojno-istraživačkim aktivnostima. Ne postoje tematska ograničenja, a projekti se mogu aplicirati za bilo koje tehnološko područje pod uvjetom da imaju civilnu svrhu te da obuhvaćaju razvoj novog proizvoda, procesa ili usluga.

3.  EUREKA klasteri (Clusters):

Strateški definirane industrijske inicijative većeg broja sudionika kojima je cilj razvoj te komercijalizacija generičkih tehnologija značajnih za europsku konkurentnost. Neki od zastupljenih sektora su: ICT, energetika, biotehnologija i druge propulzivne grane industrije. Hrvatska u 2019. godini neće financirati klaster projekte.

Pregled svih klastera dostupan je na EUREKA mrežnim stranicama


Natjecatelji i partneri

Program je namijenjen malim, srednjim i velikim trgovačkim društvima za razvoj novih proizvoda, usluga ili procesa. Malo i srednje poduzeće (MSP) podrazumijeva mikro, mala i srednja poduzeća koja:

  • imaju manje od 250 zaposlenih
  • imaju godišnji promet ispod 40 milijuna EUR-a
  • imaju ukupni iznos bilance ispod 43 milijuna EUR-a
  • odgovaraju kriteriju samostalnosti (Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN. br.29/2002) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN. br. 63/2007, 53/2012, 56/2013) za razvoj novih proizvoda, usluga ili procesa).

Znanstveno-istraživačke institucije su:

1. Javne visokoškolske ustanove
2. Javni istraživački instituti

Budući da se projekti u okviru EUREKA programa financiraju iz nacionalnih proračuna svaka zemlja zadržava pravo definiranja vlastitih pravila o intenzitetu potpora, o procesu evaluacije te o pravnim subjektima koji se mogu natjecati za ta sredstva. Slijedom navedenog, prema Hrvatskim nacionalnim pravilima, obrti i fizičke osobe nisu opravdani za sufinanciranje u programu EUREKA.


Korisnik programa (svi hrvatski partneri na projektu) može imati 1 ugovoren projekt u fazi implementacije (projekt u toku). Novo ugovaranje drugog EUREKA projekta ovisi o uspješno završenom prethodnom projektu.

Ako u Hrvatskoj ima više partnera, određuje se glavni hrvatski partner. Svi partneri na projektu čine konzorcij u kojem ni jedan natjecatelj ili zemlja ne smije biti odgovoran za više od 75 % ukupnih troškova projekta.


Više informacija o pozivu potražite ovdje.

Natječajna dokumentacija nalazi se na sljedećoj poveznici.

 

Podijeli: