Europska komisija otvorila je natječaj za program LIFE za 2020. godinu. Natječaj će biti otvoren do srpnja za konceptne sažetke koji se prijavljuju na potprogram Okoliš, odnosno do listopada za projektne prijedloge koji se prijavljuju na Klimatske aktivnosti.

Program LIFE financijski je instrument Europske unije kojim se potiče razvoj i provedba inovativnih odgovora na izazove povezane s okolišem i klimatskim promjenama. Sufinanciraju se pilot, demonstracijski, informacijski i projekti najbolje prakse iz područja zaštite okoliša, učinkovitosti resursa, prirode i bioraznolikosti kroz potprogram Okoliš te ublažavanje klimatskih promjena i prilagodba na njih kroz potprogram Klimatske aktivnosti.

Prijava projektnih prijedloga za potprogram Okoliš odvija se u dvije faze – prvo se u srpnju dostavlja konceptni sažetak te ukoliko prođe prvu fazu evaluacije prijavljuje se puna projektna prijava s rokom u veljači. Za potprogram Klimatske aktivnosti odmah se prijavljuje puna projektna prijava s rokom u listopadu. Na program LIFE mogu se prijaviti sve pravne osobe registrirane na području Europske unije, a prijava se vrši putem internetskog alata eProposal. S obzirom na situaciju s koronavirusom, ovogodišnji LIFE natječaj ima određene novosti s ciljem olakšavanja prijave u novim okolnostima:

  • rokovi prijave predviđeni su za srpanj (konceptni sažetak – Okoliš), odnosno listopad (puni projektni prijedlog – Klimatske aktivnosti)
  • privatni sektor više nije obavezan raspisivati otvorene natječaje za ugovore veće od 135 000 €
  • projekti mogu financijski podržati male, lokalne inicijative
  • uvedene su određene mogućnosti za start-up poduzeća

Više o novostima koje su uvedene možete pročitati na poveznici.


Rokovi prijave projektnih prijedloga:

POTPROGRAM OKOLIŠ – NATJEČAJ OTVOREN 2. TRAVNJA 2020.

Okoliš i učinkovito korištenje resursaRok za konceptni sažetak: 14. srpnja 2020.

Rok za punu projektnu prijavu: veljača 2021.

Priroda i bioraznolikostRok za konceptni sažetak : 16. srpnja 2020.

Rok za punu projektnu prijavu: veljača 2021.

Upravljanje i informacije na području okolišaRok za konceptni sažetak : 16. srpnja 2020.

Rok za punu projektnu prijavu: veljača 2021.

POTPROGRAM KLIMATSKE AKTIVNOSTI – NATJEČAJ OTVOREN 2. TRAVNJA 2020.
Ublažavanje klimatskih promjenaRok za punu projektnu prijavu: 6. listopad 2020.
 Prilagodba na klimatske promjeneRok za punu projektnu prijavu: 6. listopad 2020.
Upravljanje i informacije na području klimeRok za punu projektnu prijavu: 6. listopad 2020.

Informiranje poduzetnika aktivnost je u okviru projekta TICM PPI 5.0 MSP kojeg financira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. 

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje d.o.o.

Podijeli: