U četvrtak, 21. travnja 2022. godine objavljen je novi portal Vlade RH – Fondovi Eu, namijenjen provedbi natječaja Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Od sada, objava prilika za financiranje te prijava projekata na sve NPOO natječaja vršiti će se putem portala, a dodatne vijesti i informacije o Planu oporavka i otpornosti možete pratiti i na dosadašnjim stranicama https://planoporavka.gov.hr/.

Na portalu Fondovi Eu objavljena su i prva dva poduzetnička natječaja za koje se prijavni obrasci mogu početi popunjavati od danas:

1. Komercijalizacija inovacija

  • pozivom se potiču komercijalizacije inovativnih proizvoda i usluga koji su nastali primjenom rezultata istraživanja, razvoja i inovacija (in-house ili pribavljenih od drugih strana po tržišnim uvjetima), čime će se povećati inovativni kapacitet MSP-ova te povećati izvoz inovativnih proizvoda, usluga ili tehnologija MSP-ova.
  • Prijave se predaju od 20. svibnja 2022. godine.

2. Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća

  • svrha poziva je poticanje rasta novoosnovanih poduzeća koja razvijaju inovacije (proizvode, usluge ili tehnologije) bazirane na znanju ili visokim tehnologijama, koji su novi ili znatno poboljšani u usporedbi s dostignućima na tržištu. Podržat će se projekti u pred-komercijalnoj fazi za budući razvoj i komercijalizaciju proizvoda/usluga, tehnologija, povećanje proizvodnih kapaciteta povezanih s projektom i povećanje spremnosti poduzeća za investicije.

  • Prijave se predaju od 1. lipnja 2022. godine.

Pitanja za oba natječaja mogu se podnositi isključivo putem sustava portala Fondovi Eu od 20. travnja 2022. godine do 14 kalendarskih dana prije isteka krajnjeg roka (30. lipnja 2022. godine) za podnošenje projektnih prijedloga.

Podijeli: