Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je 18. rujna 2019. godine, objavio Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju.

Raspoloživa sredstva po pozivu su 20 milijuna kuna, a ovisno o lokaciji kuće građani će za sustave moći dobiti 40, 60 ili 80% bespovratnih sredstava, do 75.000 kuna s PDV-om. Osim postavljanja sustava, sufinancirat će se i trošak provođenja stručnog nadzora nad radovima, za koje račun ne smije biti stariji od datuma objave Javnog poziva.

Na Javni poziv se može prijaviti vlasnik ili suvlasnik postojeće obiteljske kuće, s prebivalištem na adresi kuće, koja je:

  • zakonita (legalna): izgrađena temeljem građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19) i svaka druga koja je navedenim ili posebnim zakonom s njom izjednačena (ukoliko se radi o upravnom aktu, isti mora biti izvršan, tj. mora imati klauzulu izvršnosti ili pravomoćnosti) koja nije dograđivana ili mijenjana u odnosu na dokaz zakonitosti
  • građevinske bruto površine do 600 m2 ili s najviše 3 stambene jedinice i s više od 50% površine namijenjeno stanovanju.

Opravdani troškovi ulaganja su troškovi nastali nakon 18. rujna 2019. godinešto se dokazuje datumima izdavanja računa i to za:

  • stručni nadzor radova 
  • nabavu i ugradnju jedne nove fotonaponske elektrane (FNE): fotonaponski pretvarači (moduli) stupnja korisnog djelovanja najmanje 15%, njihovi nosači, pretvarači (inverteri), akumulatori električne energije, oprema fotonaponskog kruga (regulatori punjenja, priključni ormarići, zaštitne sklopke, kabeli, pribor za postavljanje, oprema za prikupljanje i prikazivanje podataka, i dr.) i ostala oprema za pravilan rad sustava te pripadajući građevinski radovi nužni za ugradnju prethodno navedene opreme (prodori, betoniranje postolja).

Imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike dostupan je OVDJE.

U Javnom pozivu, propisani su uvjeti poziva i obvezna dokumentacija koju zahtjev za sufinanciranje mora sadržavati.

Zahtjev za sufinanciranje i sva obvezna dokumentacija dostavlja se u zasebnoj, zatvorenoj omotnici, s imenom i prezimenom te adresom podnositelja zahtjeva i uz naznaku: „FNE U OBITELJSKOJ KUĆI 2019.“.

Dostavlja se na adresu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb:

  • preporučenom poštom (s naznakom datuma i vremena zaprimanja u poštanskom uredu na omotnici) ili
  • osobno putem pisarnice.

Zaprimanje zahtjeva za sufinanciranje, kao i slanje poštom započinje dana 18. rujna 2019. godine od 09:00 sati, a završava istekom kalendarske godine 31. prosinca 2019. godine, odnosno dostavom posljednjeg zahtjeva kojim su iskorištena predviđena sredstva.

Više informacija o pozivu dostupno je na web stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.


Dokumenti:

Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne energije u kućanstvima za vlastitu potrošnju za vlastitu potrošnju
Prijavni obrazac

Podijeli: