Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Otvoreni javni poziv za Program „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina“ za 2020. godinu. Ciljevi Programa su rast i razvoj poduzetništva, tehnološko unapređenje i jačanje konkurentnosti te uravnotežen regionalni razvoj.

Prijave se zaprimaju isključivo od 12. svibnja 2020. godine. Javni poziv za Program „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina“ za 2020. godine je otvoren do 26. svibnja 2020. godine.

IZNOS PRORAČUNSKIH SREDSTAVA

U proračunu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta planirano je ukupno 12.500.000,00 kuna za dodjelu bespovratnih potpora temeljem ovog Programa, a raspodijeliti će se gospodarskim subjektima registriranim na područjima jedinica lokalne samouprave prema indeksu razvijenosti i to:

 • 40% sredstava (5.000.000,00 kuna) za područja razvrstana u prvu skupinu prema vrijednosti indeksa razvijenosti
 • 30% sredstava (3.750.000,00 kuna) za područja razvrstana u drugu skupinu prema vrijednosti indeksa razvijenosti
 • 20% sredstava (2.500.000,00 kuna) za područja razvrstana u treću skupinu prema vrijednosti indeksa razvijenosti
 • 10% sredstava (1.250.000,00 kuna) za područja razvrstana u četvrtu skupinu prema vrijednosti indeksa razvijenosti.

Prihvatljiva područja (Međimurska županija) za provedbu Programa „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina“ za 2020. godinu:

Tip jedinice

Ime jediniceSkupina JLS prema indeksu razvijenosti

Općina

Orehovica

III.

Općina

Podturen

III.

Općina

Mala Subotica

III.

OpćinaKotoriba

IV.


KORISNICI

Korisnici bespovratnih sredstava temeljem ovog Programa mogu biti mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge), osim onih kojima je pretežita djelatnost prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007 (“Narodne novine”, broj 58/07 i 72/07), iz Područja A – Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo.


NAMJENA SREDSTAVA

SKUPINA A

 • ulaganje u unaprjeđenje proizvodnje,
 • ulaganje u razvoj novih proizvoda/usluga,
 • prilagodba, uređenje i poboljšanje poslovnog i proizvodnog prostora.

SKUPINA B

 • usluge korištenja vanjskih subjekata u razvoju proizvoda,
 • marketinške aktivnosti i ulaganja za izlazak na nova tržišta,
 • edukacija i stručno osposobljavanje vlasnika i zaposlenika.

IZNOS I INTENZITET POTPORE

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000,00 kuna. Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 200.000,00 kuna.

Sredstva za provedbu aktivnosti iz skupine A odobravaju u 100% iznosu prihvatljivih troškova. Sredstva za provedbu aktivnosti iz skupine B ne mogu iznositi više od 40% ukupno prihvatljivih troškova.

Intenzitet potpore označava udio sredstava s kojim davatelj potpore sudjeluje u financiranju predloženog projekta i može dosegnuti do 100% ukupno prihvatljivih troškova. Sredstva za odobrene potpore isplaćuju se korisnicima jednokratno u ukupnom iznosu dodijeljene potpore.


PRIHVATLJIVI I NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Prihvatljivi troškovi:

 • ulaganja u proizvode/usluge, proširenje ponude proizvoda/usluge, proširenje proizvodnje i pružanja usluga i/ili proširenje tržišta, uvođenje proizvoda/usluga na tržište, uključujući troškove vanjskih usluga u razvoju novog proizvoda/usluge
 • nabava strojeva i radnih strojeva, postrojenja i opreme, mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata te računalnih programa namijenjenih isključivo za obavljanje poslovne djelatnosti
 • poboljšanje i prilagodba poslovnog prostora za obavljanje poslovne djelatnosti*
 • usluge korištenja vanjskih subjekata u razvoju proizvoda (atestiranje opreme i instalacija, testiranje proizvoda, promotivne aktivnosti, grafička rješenja i inovacija u dizajnu proizvoda, ambalaži i dr.)
 • marketinške aktivnosti (nastup na domaćim i inozemnim sajmovima (zakup, opremanje izložbenog prostora, korištenje vanjskih usluga pri istraživanju tržišta (benchmarking), stvaranje tržišne marke, oblikovanje proizvoda/usluge (dizajn), izrada web stranice i izrada promidžbenog materijala)
 • edukacija i stručno osposobljavanje vlasnika i zaposlenika.

Prihvatljivi su troškovi nastali od 1.1.2020. godine. *NAPOMENA: Podnositelj prijave mora biti vlasnik ili suvlasnik s najmanje 50%-tnim udjelom ili u dugoročnom najmu prostora.

Neprihvatljivi troškovi:

 • Troškovi opreme, usluga i radova koje isporučuju ili obavljaju partnerski i povezani subjekti s Podnositeljem prijave
 • Porez na dodanu vrijednost (bez obzira da li je poduzetnik u sustavu PDV-a ili nije)
 • Nabava rabljene opreme
 • Carinske i uvozne pristojbe ili bilo koje druge naknade (bankovne naknade, tečajne razlike i sl.)
 • Troškovi izgradnje, dogradnje ili kupovine poslovnog prostora ili zemljišta
 • Vanjski građevinski radovi (iskop, asfaltiranje, betoniranje, fasada, krovište, komunalna infrastruktura i slično)
 • Nabava/kupovina/najam osobnih, teretnih, dostavnih i radnih vozila
 • Troškovi studija
 • Tečajevi stranog jezika
 • Programi obrazovanja i osposobljavanja koji nisu izravno vezani uz obavljanje poslovne djelatnosti, odnosno poslove radnog mjesta zaposlenika koji se obrazuje ili osposobljavanje
 • Stjecanje vozačke dozvole bilo koje kategorije
 • Najam opreme
 • Potrošni materijal, nabava/kupovina sirovina/repromaterijala
 • Promidžbeni materijal (ambalaža, vrećice i sl.)
 • Obnavljanje certifikata, kontrolni audit
 • Trošak službenog puta (dnevnice, prijevoz, smještaj)
 • Web-hosting
 • Oglašavanje u medijima
 • Catering odnosno usluga pripreme, dostave i posluživanja hrane i pića
 • Trošak konzumacije hrane i pića u i izvan ugostiteljskih objekata
 • Nabava oružja

PODNOŠENJE PRIJAVE 

Prijava se podnosi putem pripadajućeg Prijavnog obrasca. Uz ispunjeni Prijavni obrazac obavezno se prilaže i propisana dokumentacija. Prijava (Prijavni obrazac s propisanom dokumentacijom) se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte od dana raspisivanja Otvorenog javnog poziva na adresu:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA
Prijava na Otvoreni javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“
Ulica grada Vukovara 78
10000 ZAGREB


DOKUMENTACIJA 

Program PNM 2020.

Otvoreni Javni poziv PNM 2020.

Prijavni obrazac PNM 2020.

Popis prihvatljivih područja provedbe Programa prema vrijednosti indeksa razvijesnosti

Skupna izjava PNM 2020.

Izjava o korištenim potporama male vrijednosti PNM 2020.

Obrazac Izvještaja o korištenju sredstava PNM 2020.

Ugovor PNM 2020.


Više informacija o Programu „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina“ za 2020. godinu može se pronaći na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.


Informiranje poduzetnika aktivnost je u okviru projekta TICM PPI 5.0 MSP kojeg financira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. 

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje d.o.o.

Podijeli: