Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije objavila je javni poziv iz Drugog projekta tehnologijskog razvoja (STP II) za podnošenje projektnih prijedloga za sufinanciranje inicijalne faze inovativnih znanstveno-poduzetničkih projekata kroz Program provjere inovativnog koncepta  – „PoC“. 

Prioritet ovog  javnog poziva je putem ciljane potpore malim i srednje velikim gospodarskim subjektima te znanstvenicima i istraživačima zaposlenim u javnim znanstveno-istraživačkim organizacijama omogućiti lakši i brži razvoj inovativnog projekta do iduće faze u postupku pred- komercijalizacije.

Ciljevi ovog javnog poziva su:

  • Omogućiti poduzetnicima financiranje pretkomercijalnih aktivnosti u početnoj fazi razvoja novih proizvoda, usluga i tehnoloških procesa kako bi se pomogao i usmjerio daljnji razvoj i smanjio rizik investicije u kasnijoj fazi razvoja i komercijalizacije.
  • Povećanje broja inovativnih proizvoda, usluga i tehnoloških procesa
  • Smanjiti vrijeme i rizike od faze preliminarnog istraživanja inovativnog koncepta do razvoja i komercijalizacije proizvoda
  • Omogućiti stvaranje novih na znanju utemeljenih poduzeća s potencijalom i sposobnosti za rast i razvoj
  • Stvoriti temelje za otvaranje „spin-off“  poduzeća sa sveučilišta i znanstvenih instituta odnosno pomoći znanstvenicima i istraživačima plasirati svoje ideje i izume iz laboratorija na tržište.
  • Kreiranje zalihe kvalitetnih inovativnih projekata s visokom razinom spremnosti za daljnji razvoj tehnologije i komercijalizaciju

Za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem ovog javnog poziva planirano je ukupno 16 milijuna kuna u okviru proračunske aktivnosti A767029 Drugi projekt tehnologijskog razvoja.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati iz Programa moraju pripadati barem jednoj od sljedećih kategorija s time da se naglasak stavlja na izradu u laboratorijskom okruženju:

  • Izrada prototipa
  • Demonstracija tehničke izvedivosti
  • Provjera i zaštita intelektualnog vlasništva

Uz ove tri osnovne aktivnosti, sredstva se mogu iskoristiti i za dodatne prihvatljive projektne aktivnosti kao što su analiza tržišta ili izrada studije isplativosti (engl. feasibility study) te izrada koncepta i strategije za nastavak razvoja ili pripreme za komercijalizaciju proizvoda (studija ili plan za komercijalizaciju).

Programom se sufinaciraju prihvatljive projektne aktivnosti bespovratnim sredstvima od min 35.000 kn do max.350.000 kn u trajanju od 12 mjeseci. Ukupna vrijednost projekta uvećava se za iznos vlastitog sufinanciranja na koje nema ograničenja maksimalnog iznosa.

Rok za predaju pretprijava je 30. studenog 2015. godine do 16:00 sati.

Cijeli tekst javnog poziva, detaljne informacije o načinu prijave kao i upute za prijavitelje mogu se naći na sljedećoj poveznici.

Podijeli: