Poziv je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima (isključivo obrtima, trgovačkim društvima i zadrugama) sa statusom tradicijskog odnosno umjetničkog obrta, a prijave se zaprimaju od 31. listopada do 14. studenog 2022. godine. 

Namjena sredstava je za financiranje nabave strojeva, postrojenja i opreme, alata i inventara, prilagodbu, uređenje i poboljšanje interijera poslovnog i proizvodnog prostora, uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete, upravljanje i zaštitu intelektualnog vlasništva, nabave usluga u svrhu razvoja proizvoda, marketinške aktivnosti te edukaciju i stručno osposobljavanje vlasnika i zaposlenika.

Ukupni iznos sredstava na raspolaganju za ovaj poziv iznosi 5.000.000,00 kuna. Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 20.000,00 kuna, a najviši 50.000,00 kuna, a sredstva za odobrene potpore isplaćuju se korisnicima jednokratno u ukupnom iznosu dodijeljene potpore. Intenzitet potpore znači bruto iznos potpore izražen kao postotak prihvatljivih troškova, prije odbitka poreza ili drugih naknada, i može dosegnuti do 100% ukupno prihvatljivih troškova.

Prijava (Prijavni obrazac s traženom dokumentacijom) se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte na adresu:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA
Prijava na Otvoreni javni poziv za Program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“
Ulica grada Vukovara 78
10000 ZAGREB

Cijeli tekst programa i detaljne podatke o načinu prijave možete pronaći na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. 

Podijeli: