Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske je 19. listopada 2022. godine raspisalo Javni poziv za dodjelu državnih stipendija u STEM područjima znanosti za akademsku godinu 2022./2023.

Poziv je raspisan u sklopu Nacionalnog plana programa oporavka i otpornosti 2021.- 2026., a namijenjen je redovitim studentima upisanima na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj.

Pravo na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti imaju redoviti studenti hrvatski državljani, redoviti studenti državljani zemalja članica Europske unije redoviti studenti državljani Europskog gospodarskog prostora, redoviti studenti državljani Švicarske Konfederacije te redoviti studenti koji uživaju međunarodnu i privremenu zaštitu sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, koji su upisani na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj na preddiplomske sveučilišne studije, diplomske sveučilišne studije, integrirane preddiplomske i diplomske sveučilišne studije, preddiplomske stručne studije, kratke stručne studije i specijalističke diplomske stručne studije u STEM područjima znanosti.

STEM studijskim programima smatraju se studijski programi u biotehničkom, tehničkom, biomedicinskom i prirodnom području znanosti, studijski programi kojima se stječe akademski odnosno stručni naziv prvostupnik informatike, poslovne informatike, informacijskih znanosti, informatologije i informacijskih tehnologija, magistar informatike, informatologije, informacijskih znanosti i informacijske tehnologije i stručni specijalist poslovnih informacijskih sustava te STEM nastavnički studijski programi kojima je izdana dopusnica za izvođenje studijskog programa za nastavnički smjer i studijski programi nastavničkog smjera informatike kojima se stječe akademski naziv magistar edukacije informatike.

Opći uvjeti koje studenti moraju zadovoljiti za podnošenje prijave su da:

  • po prvi put upisuje prvu godinu studija na preddiplomskom, integriranom preddiplomskom te diplomskom i kratkom stručnom studiju
  • po prvi put upisuju prvu godinu studija na diplomskoj razini
  • po prvi put upisuju višu godinu studija.

Detaljnije informacije o cjelokupnom Pozivu, iznosima stipendije, uputama za podnošenje prijave i načinu ocjenjivanja prijava dostupno je ovdje.

Prijave na Javni poziv za dodjeljivanje državnih STEM stipendija podnose se od srijede, 19. listopada 2022. godine od 12.00 sati do srijede, 9. studenoga 2022. do 12.00 sati.

 

Podijeli: