Natječaj je objavljen 1. ožujka 2024. godine i njime su predviđena značajna sredstva za subjekte koji djeluju u području kulturne i kreativne industrije, a s ciljem jačanja njihovih kapaciteta za poslovanje na jedinstvenom digitalnom tržištu u skladu s novim regulatornim i zakonskim okvirom, što se prije svega odnosi na Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima i Zakonu o elektroničkim medijima, te za razvoj novih inovativnih procesa, proizvoda i usluga.

Poziv je podijeljen na grupu A i grupu B te je ukupno raspoloživ iznos bespovratnih potpora za dodjelu iznosi 33.180.702.10 eura i to 21.000.000,00 eura za grupu A i  12.180.702,10 eura za grupu B.

Za grupu A prijavitelj može ostvariti:

 • minimalno 40.000,00 eura
 • maksimalno 995.000,00 eura

Za grupu B prijavitelji mogu ostvariti:

 • minimalno 15.000,00 eura
 • maksimalno 300.000,00 eura

Prihvatljivi prijavitelji u grupi A:

 • trgovačka društva
 • obrti
 • ustanove u kulturi
 • umjetničke organizacije osnovane sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i upisane u Registar umjetničkih organizacija pri Ministarstvu kulture i medija te koje vode dvojno knjigovodstvo sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.

Prihvatljivi prijavitelji u grupi B:

 • fizičke osobe izvan radnog odnosa koje obavljaju djelatnosti slobodnih zanimanja i članovi su jedne od umjetničkih strukovnih udruga na temelju čijih potvrda se ostvaruju porezne olakšice
 • obrti
 • umjetničke organizacije osnovane sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i upisane u Registar umjetničkih organizacija pri Ministarstvu kulture i medija te koje vode dvojno knjigovodstvo sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija
 • trgovačka društva
 • ustanove u kulturi.

Prijavitelji moraju imati registriranu primarnu djelatnost prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD 2007.) u prihvatljivom području. Navedeni uvjet nije primjenjiv za umjetničke organizacije i fizičke osobe. Popis prihvatljivih djelatnosti kao i više detalja o Pozivu dostupno je na poveznici.

Prihvatljive aktivnosti moraju doprinositi digitalnoj transformaciji poslovnog subjekta, uključivati intenzivno korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) te mogu obuhvaćati upotrebu tehnologija vezanih uz proizvodnju, korištenje, distribuciju i promociju proizvoda sadržaja i usluga u online prostoru ili upotrebu komunikacijskih tehnologija i računalne sigurnosti radnog okruženja za korištenje prethodno navedenih tehnologija.

Aktivnosti u grupi A moraju biti usklađene s Programom državnih potpora i Programom potpora male vrijednosti, ovisno što je primjenjivo. Aktivnosti u grupi B moraju biti usklađene s Programom potpora male vrijednosti. Prihvatljive su isključivo aktivnosti koje su u skladu sa svrhom poziva i doprinose ostvarenju cilja poziva, a detaljniji popis možete pronaći u Pozivu.

Podnošnje projektnog prijedloga dozvoljeno je najranije od 1. 4. 2024. u 8:00., a poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog poziva s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 31. 5. 2024. u 16:00.

Za više informacija o Pozivu, prihvatljivosti Vašeg projekta ili Vam je potrebna priprema projektnog prijedloga možete nas kontaktirati na email: info@ticm.hr.

Podijeli: