Otvoren je dugo očekivani poziv „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP u područjima s razvojnim posebnostima kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)“, čiji je cilj razvoj mikro, malih i srednjih poduzeća (uključujući obrte) koja posluju u jedinicama regionalne i lokalne samouprave u potpomognutim područjima sukladno indeksu razvijenosti, s ciljem jačanja njihove tržišne pozicije i povećanja konkurentnosti te ujednačenog razvoja svih područja RH.

Iz Europskog fonda za regionalni razvoj za ovaj Poziv osigurano je 22.800.000,00 HRK za razdoblje 2014. – 2020. Poziv je otvoren od 21. rujna do zaključno 15. siječnja 2016. Najniža vrijednost državne potpore male vrijednosti, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom projektu iznosi 100.000 kuna, dok najviši iznos iste iznosi 1.500.000,00 kuna.

Prihvatljive aktivnosti odnose se na optimiziranje poslovnih procesa, nabavu računalne opreme i softvera, aktivnosti obuke zaposlenika i dr., koje za cilj imaju jačanje tržišne pozicije MSP i povećanje njihove konkurentnosti. Prihvatljive su sljedeće kategorije troškova:

  • Troškovi nabave standardnih i out-of-box softvera i izrade/razvoja specifičnog softvera (dizajniran po mjeri za potrebe korisnika), uključujući i njegovo instaliranje, programiranje, testiranje i/ili konfiguraciju za potrebe korisnika (npr. DMS, ERP, CMS, ECM, CRM, CAD, CAM);
  • Troškovi za licence za nadogradnju softvera;
  • Troškovi za korištenje SaaS (Software as a Service) modela/usluge do najviše 10% ukupne vrijednosti projekta;
  • Troškovi nabave računalne opreme, uključujući i instaliranje, programiranje i/ili konfiguraciju za potrebe korisnika;
  • Izdaci za ostalu opremu i uređaje potrebne za izravne projektne aktivnosti (UPS, aktivna i pasivna mrežna oprema, mrežni ormar/rack, itd.);
  • Troškovi obuke zaposlenika za korištenje novih sustava;
  • Troškovi za manje infrastrukturne zahvate/radove potrebne za uvođenje IKT sustava (npr. umrežavanje opreme, strukturno kabliranje, konstrukcija server sobe, itd.), za koje nije potrebna građevinska dozvola/potvrda glavnog projekta/rješenje za građenje, do najviše 20.000,00 HRK;
  • Troškovi za usluge vanjskog stručnjaka za pripremu i provođenje postupaka nabave, do najviše 10.000,00 HRK;
  • Troškovi usluga vanjskog stručnjaka za vođenje projekta, do najviše 10.000,00 HRK;
  • Troškovi usluge financijske revizije, za projekte s potporom jednakom ili većom od 500.000,00 HRK do najviše 10.000,00 HRK;

Trajanje projekta ne može biti dulje od 12 mjeseci od dana sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, a provedba projekta ne smije započeti prije predaje projektne prijave Ministarstvu poduzetništva i obrta.

Maksimalan intenzitet potpore određuje se prema indeksu razvijenosti jedinice područne (regionalne) i lokalne samouprave u mjestu ulaganja, kako slijedi:

Indeks razvijenostiNajviši % razine intenziteta potpore
I. skupina jedinica područne (regionalne) samouprave90%
I. , II. i III. skupina jedinica lokalne samouprave90%
Jedinice lokalne samouprave koje pripadaju brdsko-planinskom području ili jedinice lokalne samouprave na otocima i otočnim skupinama90%

Prema stupnju razvijenosti, Međimurska županija pripada  I. skupini jedinica područne (regionalne) samouprave što znači da će u slučaju odobrenja, Ministarstvo poduzetništva i obrta sufinancirati 90% prihvatljivih troškova projekta.  Ovo je izvrsna prilika svim međimurskim poduzetnicima da uz minimalan vlastiti doprinos osiguraju modernizaciju vlastita poslovanja investirajući u nabavu najmodernijih rješenja informacijsko-komunikacijske tehnologije.  Natječajna dokumentacija je dostupna na službenim stranicama Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Temeljem višegodišnjeg iskustva u pripremi projekata financiranih iz EU, nacionalnih i drugih izvora (čija vrijednost premašuje 65 mil. HRK) Tehnološko-inovacijski centar Međimurje svim prihvatljivim prijaviteljima nudi uslugu pripreme projektnih prijedloga. Za sva pitanja vezana uz opisani javni poziv, uključujući i provjeru prihvatljivosti, možete nam se obratiti pozivom na broj telefona 040 499 405 (pon.-čet: 8-15, pet.: 8-13 sati) ili slanjem poruke elektroničke pošte na info@ticm.hr.

Podijeli: