Ministarstvo znanosti i obrazovanja (MZO) kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021.-2026. objavilo je 23. kolovoza 2022. godine Javni poziv na dostavu projektnih prijedloga “Dokazivanje inovativnog koncepta”.

25. studenog 2022. objavljena je prva izmjena Poziva.

Glavne izmjene odnose se na prihvatljivost poreza na dodanu vrijednost te na produljenje roka za podnošenje projektnih prijedloga do 31. siječnja 2023. godine. Ostale izmjene uglavnom su tehničke prirode, predstavljaju pojašnjenja temeljem postavljenih pitanja prijavitelja ili se odnose na usklađivanje sa zakonskim izmjenama. Obavijest o izmjeni sa svim detaljima dostupna je ovdje.


Predmet ovog Poziva je dodjela bespovratnih sredstava mikro, malim i srednjim poduzećima, te znanstvenim organizacijama, za sufinanciranje pretkomercijalnih aktivnosti u početnoj fazi razvoja novih proizvoda, usluga i tehnoloških procesa, kako bi se utvrdio potencijal za komercijalizaciju, usmjerio daljnji razvoj i smanjio rizik investicije.

Ukupna alokacija, odnosno iznos bespovratnih sredstava raspoloživ za dodjelu u okviru ovog Poziva je 36.165.000,00 HRK. Najniži, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava  koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi:

 • najniži iznos 200.000,00 HRK;
 • najviši iznos 500.000,00 HRK.

Provedba projekta ne smije započeti prije predaje projektnog prijedloga. Predviđeno trajanje projekta nije dulje od 12 mjeseci.

Prihvatljivi prijavitelji: mikro poduzetnici, mali poduzetnici, srednji poduzetnici i znanstveno-istraživačke institucije.

Prijavitelji koji su poduzeća projekt provode samostalno.

Prijavitelji koji su javne istraživačke organizacije projekt provode u obveznom partnerstvu s Prepoznatim centrom.

Prijavitelji koji sami imaju status Prepoznatog centra, projekt provode samostalno.

Popis Prepoznatih centara za provedbu programa Dokazivanja inovativnog koncepta dostupan je na sljedećoj poveznici.


Prihvatljive aktivnosti projekta

Projektom će se primarno financirati istraživačke aktivnosti na razini tehnološke spremnosti TRL 3-4, koje se mogu svrstati u kategoriju industrijskog istraživanja. Industrijsko istraživanje znači planirano istraživanje ili kritički pregled u cilju stjecanja novih znanja i vještina za razvoj novih proizvoda, procesa ili usluga odnosno za postizanje znatnog poboljšanja postojećih proizvoda, procesa ili usluga.

Grupa A:

 • Izrada prototipa;
 • Demonstracija tehničke izvedivosti.

Grupa B:

 • Analiza tržišta;
 • Izrada studije izvedivosti;
 • Izrada koncepta i/ili strategije za razvoj i/ili komercijalizaciju proizvoda (studija ili plan za komercijalizaciju);
 • Provjera i zaštita intelektualnog vlasništva.

Projekti koji će se financirati ovim Pozivom moraju obuhvaćati minimalno jednu od aktivnosti iz Grupe A, u kombinaciji s minimalno jednom aktivnosti iz Grupe B. Optimalna kombinacija projektnih aktivnosti prijavitelju omogućuje procjenu izvedivosti poslovne ideje temeljene na predloženoj tehnologiji. Ukoliko se tijekom provedbe pokaže da projekt nije izvediv iz tehničko-tehnoloških razloga, prijavitelj nije obavezan provesti predložene aktivnosti koje spadaju u Grupu B.

Grupa C:

 • Aktivnosti upravljanja inovacijskim ciklusom

Projekti koji će se financirati ovim Pozivom moraju obuhvaćati aktivnosti iz Grupe C. U slučaju kada u projektu nije predviđeno partnerstvo, za prijavitelja su prihvatljive aktivnosti iz grupe C. U slučaju gdje je partnerstvo obavezno (istraživačke organizacije) aktivnost C provodi partner (Prepoznati centar).

Prihvatljive kategorije troškova prijavitelja

1 – Mikro, mali i srednji poduzetnici

A. Potpore za istraživanje i razvoj

 1. Troškovi osoblja (bruto 2);
 2. Troškovi vanjskih usluga istraživanja;
 3. Troškovi savjetodavnih usluga;
 4. Troškovi amortizacije instrumenata i opreme neophodne za provedbu projekta;
 5. Troškovi materijala i sitnog inventara za potrebe projekta;
 6. Neizravni troškovi.

B. Potpore za inovacije za MSP-ove

 1. Troškovi vanjskih usluga za izradu analize tržišta, izradu studije izvedivosti, izradu studije ili plana za komercijalizaciju te troškovi provjere i zaštite intelektualnog vlasništva

2Istraživačke organizacije

 1. Troškovi osoblja (bruto 2);
 2. Troškovi vanjskih usluga istraživanja;
 3. Troškovi kupnje opreme;
 4. Troškovi materijala i sitnog inventara za potrebe projekta;
 5. Troškovi vanjskih usluga analize tržišta, izrada studije izvedivosti, izrade studije ili plana za komercijalizaciju te troškovi provjere i zaštite intelektualnog vlasništva;
 6. Neizravni troškovi.

Prihvatljive kategorije troškova partnera

Ukupan iznos prihvatljivih troškova partnera ne smije biti veći od 7% prihvatljivih troškova projekta.

 1. Troškovi osoblja (bruto 2);
 2. Neizravni troškovi nastali izravno kao posljedica provedbe istraživačkog projekta kod partnera.

Vrste i intenzitet potpore

Bespovratna sredstva koja se dodjeljuju mikro, malim i srednjim poduzećima kao prijaviteljima na ovom Pozivu predstavljaju državnu potporu.

A) Potpore za istraživanje i razvoj (članak 25. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014):

 • Mikro i mala poduzeća – 70%;
 • Srednja poduzeća – 60%

B) Potpore za inovacije za MSP-ove (članak 28. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014):

 • Mikro, mala i srednja poduzeća – 50%.

Bespovratna sredstva koja se dodjeljuju partnerima koji ne zadovoljavaju definiciju organizacije za istraživanje i širenje znanja na ovom Pozivu predstavljaju državnu potporu.

A) Potpore za istraživanje i razvoj (članak 25. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014):

 • Mikro i mala poduzeća – 70%;
 • Srednja poduzeća – 60%.

Važni indikativni vremenski rokovi


Upute za prijavitelje


Obrasci


Prilozi

Više informacija o javnom pozivu dostupno na sljedećoj poveznici.

Podijeli: