Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021-2026., 24. lipnja 2022.g. objavilo je Poziv za podnošenje projektnih prijedloga „Bespovratne potpore za digitalizaciju“. Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem otvorenog postupka dodjele u modalitetu privremenog Poziva.

Cilj Poziva je omogućiti digitalizaciju u svrhu digitalne transformacije hrvatskih MSP-ova nabavom digitalnih alata i opreme te jačanjem digitalnih vještina za razvoj i primjenu novih proizvoda, usluga i procesa, što će u konačnici rezultirati jačanjem tržišne pozicije poduzeća i rastom produktivnosti.


Prihvatljive aktivnosti koje je moguće financirati :

  • izrada, razvoj ili nabava digitalnih rješenja i tehnologija u svrhu digitalne transformacije poslovnih procesa ili proizvodnje;
  • implementacija, prilagodba ili integracija digitalnih rješenja i tehnologija;
  • jačanje digitalnih vještina zaposlenika, povezano s prethodno navedenim aktivnostima.

Raspoloživi iznos sredstava: 206.000.000,00 HRK

Iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po prijavitelju:

  • najniži iznos 150.000,00 HRK
  • najviši iznos 750.000,00 HRK.

Prihvatljivi prijavitelji: MSP-ovi s najmanje tri (3) zaposlena na puno radno vrijeme (temeljem sati rada) u godini koja prethodi godini u kojoj je podnesen projektni prijedlog.


Rokovi i način podnošenja projektnih prijedloga:
Projektni prijedlozi podnose se isključivo putem sustava eNPOO

  • od 1. srpnja 2022. u 11 sati – do 12. kolovoza 2022.

Potencijalni prijavitelji mogu za vrijeme trajanja Poziva postavljati pitanja u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva. Pitanja se mogu podnijeti isključivo putem sustava eNPOO do 14 kalendarskih dana prije isteka krajnjeg roka za podnošenje projektnih prijedloga.


Dokumenti

UzP Bespovratne potpore za digitalizaciju
Obrazac 2. Izjava prijavitelja o usklađenosti s UzP-om_BPD
Obrazac 3. Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
Prilog 1. Opći uvjeti
Prilog 2. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava_BPD
Prilog 3. Postupak dodjele bespovratnih sredstava_BPD
Prilog 4. Pravila za NOJN
Prilog 5. Pravila o financijskim korekcijama
Prilog 6. Minimalni sadrzaj garancije za predujam

Podijeli: