Ministarstvo poduzetništva i obrta (MINPO)  objavilo je dugoočekivani natječaj E-impuls namijenjen isključivo mikro i malim poduzetnicima s poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj. Prijave se zaprimaju najkasnije do 30. rujna 2016. godine, a više informacija o natječaju dostupno je na sljedećoj poveznici.

Cilj natječaja

Cilj poziva je jačanje konkurentnosti poduzetnika koji zapošljavaju do 50 djelatnika u sektoru proizvodnje i proizvodnih usluga kroz poticanje investicija u početna ulaganja povezana s osnivanjem nove poslovne jedinice ili proširenjem kapaciteta postojeće.

Tko su prihvatljivi prijavitelji?

 • pravne ili fizičke osobe koje su mikro i mali poduzetnici
 • poduzetnici koji djeluju u sektorima C (svi izuzev skupina 12.0, 25.4, 30.4), F (samo skupine 43.2, 43.3, 43.9), J, M (samo skupine 71.1,74, 74.1, 74.2 ) prema NKD 2007
 • poduzetnici koji djeluju najmanje godinu dana, imaju najmanje jednog zaposlenog djelatnika i uredno podmiruju sve porezne obveze, obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje te obveze prema svojim zaposlenicima

Intezitet financiranja

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom projektu iznosi 30.000,00 HRK, dok maksimalni iznos ne može prijeći prag od 300.000,00 HRK. Prijavitelj po predmetnom Pozivu u postupku dodjele bespovratnih sredstava može imati samo jednu projektnu prijavu!

Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti prijaviteljima iznosi:

 • 65% za mala poduzeća
 • 85% za mikro poduzeća

Koje su prihvatljive aktivnosti ?

1. ULAGANJE U MATERIJALNU IMOVINU:

Troškovi vezani za ulaganja u materijalnu imovinu povezani s osnivanjem nove poslovne jedinice ili proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice što uključuje:

 • nabavu novih strojeva, postrojenja i opreme za proizvodnju, obradu i preradu koje dovode do unaprjeđenja proizvodnje stvaranjem nove vrijednosti, te s njima povezani troškovi aktiviranja, transporta, montaže i stavljanja u pogon
 • nabavu dijelova postrojenja i opreme kojom se proširuju proizvodni kapaciteti i/ili zaokružuje proizvodna linija, alata, radnih vozila i strojeva, te s njima povezani troškovi aktiviranja, transporta, montaže i stavljanja u pogon, ako su vezani uz projektne aktivnosti
 • nabavu mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata koji tvore smislenu i nedjeljivu tehnološku cjelinu, a koja je povezana s prihvatljivim projektnim aktivnostima
 • troškove uređenja i opremanja objekta/radionice ukoliko se radi o prihvatljivim aktivnostima odnosno ukoliko isti uključuju preuređenje građevine tj. objekta/radionice koja je povezana s osnivanjem nove poslovne jedinice ili proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice
 • troškove informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (hardver) koji su izravno povezani sa svrhom projekta

Neprihvatljivi troškovi: PDV, troškovi plaća, kupnja ili zakup zgrada, zemljišta, polovne opreme, repromaterijala, vozila te amortizacija opreme nabavljene iz bespovratnih sredstava

2. ULAGANJE U NEMATERIJALNU IMOVINU

Troškovi vezani uz ulaganja u nematerijalnu imovinu:

 • troškovi nabave patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva
 • troškovi vezani uz stručna osposobljavanja, strukovne izobrazbe, stjecanja novih znanja (know-how) ako su vezani uz projekt
 • troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver)

3. SAVJETODAVNE USLUGE NEOPHODNE ZA REALIZACIJU ULAGANJA

Troškovi savjetodavnih usluga neophodni za ulaganje:

 • usluge upravljanja projektom;
 • usluge provedbe javne nabave za potrebe projekta;
 • troškovi promidžbe i vidljivosti.

Neprihvatljivi trošak: troškovi pripreme projektne prijave, savjetodavne usluge povezane s redovitim aktivnostima i izvan prihvatljivog razdoblja.

Tehnološko-inovacijski centar Međimurje je do sad izradio desetke uspješnih projektnih prijava za poduzetnike.

Želite li saznati više o ovom natječaju i mogućnosti da dobijete bespovratna sredstva obratite nam se s povjerenjem !

Kontakt telefon: 040/395-569

E-mail: info@ticm.hr

Podijeli: