Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, 18. svibnja 2018. godine, objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga Certifikacijom proizvoda do tržišta. Poziv se provodi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Poziv je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima (MSP-ovima), a cilj je da se povećanom primjenom normi, zajedno s pouzdanim tehnološkim rješenjem, pridonijeti aktivnostima MSP-ova da dokazom kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti svojih proizvoda osiguraju preduvjete za povećanje izvoza i ukupne konkurentnosti.

Ukupno raspoloživa sredstva predviđena u okviru poziva iznose 30.000.000,00 kn. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 20.000,00 kuna, dok najviši iznos bespovratnih sredstava iznosi 1.000.000,00 kuna. Intenzitet potpore određen je veličinom prijavitelja te tako mikro i mala poduzeća mogu ostvariti sufinanciranje u visini 85% prihvatljivih troškova, dok intenzitet potpore za srednja poduzeća iznosi 65%.

Prihvatljive aktivnosti u okviru ovog Poziva odnos se na certifikaciju proizvoda, odnosno ocjenjivanje sukladnosti proizvoda s određenom normom ili specifikacijom. Prihvatljive projektne aktivnosti mogu biti sve radnje u okviru postupka ocjenjivanja sukladnosti što uključuje radnje potvrđivanja (na primjer ispitivanje, pregled, certifikacija, mjerenje ili umjeravanje) te ishođenje isprava o sukladnosti (na primjer izvještaj o ispitivanju, certifikat, potvrda o sukladnosti, potvrda o pregledu, izjava o svojstvima). Aktivnosti certifikacije mogu biti prihvatljive samo ukoliko je neovisno ocjenjivanje sukladnosti provedeno od strane ovlaštenog tijela.

Prihvatljivi troškovi su sljedeći:

  1. troškovi pripreme propisane tehničke dokumentacije (tehnička datoteka koja prati spis) ukoliko istu priprema vanjski pružatelj usluge izrade tehničke dokumentacije,
  2. prijevod tehničke dokumentacije na strani jezik, ukoliko je neophodno za ocjenjivanje sukladnosti,
  3. troškovi transporta proizvoda do akreditiranog tijela za ocjenjivanje sukladnosti,
  4. ocjenjivanje sukladnosti proizvoda (ispitivanje, pregled, certifikacija, mjerenje, umjeravanje) od strane akreditiranog tijela za ocjenu sukladnosti,
  5. troškovi postupka ocjene sukladnosti proizvoda i izdavanje isprava o sukladnosti (na primjer: izvještaj o ispitivanju, certifikat, potvrda o sukladnosti, potvrda o pregledu, izjava o svojstvima) od strane akreditiranog tijela za ocjenu sukladnosti,
  6. troškovi u svezi sa ispunjavanjem uvjeta informiranja i vidljivosti.

Prijave se zaprimaju od 18. lipnja 2018. od 11:00 sati do 29. lipnja 2020. godine.

Više informacija o pozivu te svu natječajnu dokumentaciju možete naći na sljedećoj poveznici.

Podijeli: