Q TECHNA d.o.o., Institut za osiguranje i kontrolu kvalitete, u suradnji s Tehnološko-inovacijskim centrom Međimurje d.o.o. (TICM), organizira

Osposobljavanje i certificiranje osoblja za

VIZUALNO ISPITIVANJE
Nivo 1 + 2 – MS sektor

koje će se održati u prostorima TICM-a,
na adresi Bana Josipa Jelačića 22B, Čakovec,
prema sljedećem rasporedu:

Predavanja: 23. – 27. listopada 2017. godine

– od 8,00 do 16,30 sati

————————————————————–
Ispit: 28. listopada 2017. godine

Tečaj pokriva cijelo područje vizualnog ispitivanja (MS), prije i za vrijeme pogona, što uključuje ispitivanje u fazi proizvodnje odljevaka – c, otkivaka – f, zavarenih spojeva – w, cijevi – t te preoblikovanih proizvoda – wp.

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA se sastoji od teorijskog i praktičkog dijela te obuhvaća sljedeće teme:

  1. Fizikalna svojstva vizualnog ispitivanja
  2. Prepoznavanje detalja kod vizualnog ispitivanja
  3. Utjecajni čimbenici kod VT kontrole
  4. Tehnike vizualnog ispitivanja
  5. Poznavanje proizvoda, mogućnosti metode i njene izvedbene tehnike
  6. Oprema za vizualno ispitivanje
  7. Ispitivanje i nadzor sistema indirektnog vizualnog ispitivanja
  8. Vrednovanje/ocjenjivanje
  9. Zahtjevi za izradu i upotrebu tlačne opreme.

Veliki naglasak će biti stavljen na praktični rad te će polaznici vježbati na zavarenim spojevima, odljevcima, otkivcima i cijevima.

Na tečaju će svaki sudionik dobiti pisani materijal na hrvatskom jeziku koji je nedavno potpuno ažuriran i usklađen s najnovijim primjenjivim standardima.

Grupe su ograničene na 5 – 10 sudionika.

ISPITIVANJE I CERTIFICIRANJE

Nakon završenog osposobljavanja slijedi ispit na hrvatskom jeziku koji se sastoji od općeg, specifičnog i praktičnog dijela.

Ispit i certificiranje u skladu s SIST EN ISO 9712 će provesti certifikacijsko tijelo Q Techna koje je akreditirano prema SIST EN ISO/IEC 17024. Potvrde su priznate u cijeloj Europi. Za certificiranje kandidat mora ispuniti zahtjev za izdavanje certifikata i dostaviti dokaze koje zahtijeva standard SIST EN ISO 9712 (potvrda o vidu, potvrda o iskustvu, …). U slučaju uspješno položenog ispita u roku od 15 dana nakon podnošenja cjelovite prijave za izdavanje certifikata isti će biti dostavljen kandidatu.

Prema standardu SIST EN ISO 9712:2012, svaki kandidat koji želi biti certificiran za određenu NDT metodu mora imati prethodnog iskustva u primjeni te iste NDT metode za koju se prijavljuje, kako slijedi:

MetodaStupanjZahtijevano iskustvo za certificiranje u mjesecimaZahtjevano iskustvo za pristupanje ispitu
 VIZUALNO ISPITIVANJE 1+2 1+3=4 mj 10 dana*

*pojedinac mora imati 10% radnog iskustva prije početka ispita!

Napominjemo kako kandidati mogu pohađati samo tečaj bez obveze pristupanja postupku ispitivanja i certificiranja za što će zaprimiti potvrdu o sudjelovanju.

PRIJAVA ZA OSPOSOBLJAVANJE

Svi kandidati zainteresirani za osposobljavanje moraju dostaviti elektronski ispunjenu prijavnicu i kopiju potvrde o pregledu vida (PRIJAVNI DOKUMENTI) na adresu Q Techa d.o.o., Podružnica Krško, CKŽ 135e, 8270 Krško, faks: 07/ 49 12 482, e-mail adresa: izobrazevanje@qtechna.si.

Zahtjev za izdavanje certifikata ispunjava se samo u slučaju postojanja namjere pristupanja ispitu i certificiranju.

TROŠKOVI I UPUTE ZA PLAĆANJE

Broj dana osposobljavanjaBroj dana ispitivanjaTrajanje osposobljavanjaCijena tečajaCijena ispita i certificiranja*
 5 1-216 nivo 1 + 24h nivo 2910 EUR + PDV550 EUR + PDV

*do 31.5.2018. svim kandidatima za ispit i certificiranje odobrava se 10% popusta!

Troškovi tečaja i certificiranja moraju se podmiriti prije početka tečaja uplatom na transakcijski račun organizatora – Q Techna d.o.o. Cvetkova ulica 27, 1000 Ljubljana, porezni broj SI63243849, otvoren pri NLB d.d. br. SI56 0298 001 6674 363, BIC/SWIFT code LJBASI2X.

Ako troškovi osposobljavanja i certifikacije nisu podmireni u cijelosti, certifikati se ne predaju naručitelju.

Rok za odustajanje je pet radnih dana prije početka osposobljavanja. U tom će se slučaju iznos uplaćene kotizacije vratiti u cijelosti.

U slučaju odjave nakon tog roka organizator naplaćuje administrativne troškove (40% cijene). U slučaju neučešća na tečaju ili certificiranju bez prethodne odjave uplaćena kotizacija zadržava se u cijelosti. Odjava se mora poslati u pisanom obliku. Moguća je djelomično ponavljanje ispita što se naplaćuje prema važećem cjeniku.

Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte organizatore pozivom na brojeve telefona +386 7 49 12 509 ili slanjem poruke elektroničke pošte na domen.ribic@qtechna.si.

Podijeli: