Q TECHNA d.o.o., Institut za osiguranje i kontrolu kvalitete, u suradnji s Tehnološko-inovacijskim centrom Međimurje d.o.o. (TICM)  organizira

Osposobljavanje i certificiranje osoblja za “Ultrazvučno ispitivanje”,
Nivo 1 – Is sektor

koje će se održati u prostorima Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje,
na adresi Bana Josipa Jelačića 22B, Čakovec,

u razdoblju između 9. i 20. travnja 2016. godine.

Svrha osposobljavanje je upoznavanje polaznika sa mogućnostima otkrivanja grešaka u zavarenim spojevima, odljevcima, otkivcima, cijevima i sl. Uz otkrivanje grešaka, polaznici će naučiti  i osnove kalibracije aparata, korištenje različitih tehnika, upoznati se s longitudinalnim i transverzalnim zvučnim valovima te radom po standardiziranim procedurama.

Program osposobljavanja sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela te obuhvaća sljedeće teme:

1. Fizikalne osnove
2. Glave, aparati i pomagala
3. Kalibracija sa standardnim kalibracijskim blokovima
4. Osnove longitudinalnog zvučnog vala
5. Ultrazvučno ispitivanje valjanih proizvoda i otkivaka
6. Ultrazvučno ispitivanje odljevaka
7. Osnove transverzalnoga zvučnog vala
8. Ocjena sukladnosti s normama i propisima
9. Ultrazvučno ispitivanje zavarenih spojeva na cijevima, čelićnim konstrukcijama i tlačnim posudama
10. Ultrazvučno ispitivanje cijevi

 

Po završetku osposobljavanja slijedi testiranje sastavljeno od općeg  i praktičnog dijela. Ispit će biti proveden na hrvatskom jeziku. Pripremu i provedbu ispitivanja te certificiranje u skladu s normom EN ISO 9712 provodi poduzeće SECTORCert iz Njemačke. Navedeno poduzeće akreditirano je sukladno zahtjevima norme EN 17024 te je ovlašteno za certificiranje osoblja na području direktive za tlačnu opremu (PED). Certifikati su priznati za regulirana i neregulirana područja na prostoru cijele Europe i šire. Za certifikaciju kandidat mora ispuniti molbu za certifikaciju i priložiti dokaze koje zahtijeva norma (praktična iskustva i potvrda o pregledu vida).

Predavači su međunarodno certificirani stručnjaci razine „3“ za ultrazvučno ispitivanje te drugi specijalizirani stručnjaci. Na početku osposobljavanje, svi kandidati dobit će nastavne materijale na hrvatskom jeziku, namijenjene lakšem praćenju predavanja, a ujedno će ga koristiti kod pripreme za testiranje. U okviru praktičnog dijela, svi kandidati će vježbati na zavarenim spojevima, odljevcima, otkivcima, cijevima, itd.

Kandidat koji se želi prijaviti na osposobljavanje treba zadovoljavati sljedeće kriterije:

– praktično iskustvo (prijavnicu preuzmite OVDJE)

– potvrda o pregledu vida (obrazac preuzmite OVDJE).

Skupine su ograničene na najmanje 6 i najviše 12 osoba po osposobljavanju, , a kandidati moraju posjedovati relevantno iskustvo za pristupanje osposobljavanju i certificiranju.

MetodaNivoPotrebno iskustvo za certificiranjePotrebno iskustvo za pristup osposobljavanju
Ultrazvučno ispitivanje13 mjeseca7 dana*
*Kandidat mora imati 10% radnog iskustva prije početka osposobljavanja

 

Osposobljavanje će biti povezano u cjelinu i trajat će svaki dan od 8 do 16.30 sati. Podaci o trajanju osposobljavanja i certificiranja te cijene istog slijede u nastavku:

NivoBroj dana osposobljavanjaBroj dana za ispitTrajanje osposobljavanjaCijena tečajaCijena ispita
UT 110 dana1-2 dana80 sati1.295,00 EUR555,00 EUR

 

Cijene su bez PDV-a. Cijena ispita uključuje i sve troškove certificiranja i izdavanja certifikata (A4) u skladu s zahtjevima ISO 9712. Dodatni trošak džepnog certifikata iznosi 50,00 EUR +PDV. U slučaju da kandidat želi polagati ispit i dobiti certifikat i u skladu sa zahtjevima američke regulative CP-189, isto treba doplatiti s 135,00 EUR + PDV.

Preporučuje se  da polaznik sa sobom donese vlastiti ultrazvučni aparat s priborom (glave 45°,60° i 70°, glava SE, normalna glava, kalibracijske blokove V1 i V2 te kablove za povezivanje) s kojima će raditi praktične vježbe te ga koristiti na ispitu. Polaznik zajedno s opremom mora na tečaj donijeti ispunjen obrazac Popis opreme za laboratorijske – prakticne vježbe (obrazac preuzmite ovdje). U suprotnom, potrebno je tijekom prijave obavijestiti da će se koristiti oprema Q Techne (cijena za najam opreme je 150,00 EUR (bez PDV-a) po polazniku tečaja i ispitu).

Iznos troškova osposobljavanja i pristupanja testiranju potrebno je uplatiti na transakcijski račun Q Techne d.o.o., Cvetkova ulica 27, 1000 Ljubljana, porezni broj SI63243849, otvoren pri NLB d.d. br. SI56 0298 0001 6674 363, BIC/SWIFT code LJBASI2X i to prije početka osposobljavanja

Ukoliko navedeni iznosi nisu uplaćeni u cijelosti, certifikati neće biti uručeni naručitelju.

Krajnji rok za odjavu je pet radnih dana prije početka osposobljavanja. U slučaju odjave uplaćeni iznos se u potpunosti vraća uplatitelju. Ukoliko se kandidati odjave nakon navedenog roka, organizator obračunava administrativne troškove u visini 40% kotizacije. U slučaju nedolaska kandidata na osposobljavanje, organizator u potpunosti zadržava iznos uplaćene kotizacije. Odjava mora biti poslana u pisanom obliku. Djelomično ponavljanje testiranja je moguće te se obračunava u skladu s važećim cjenikom.

Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte organizatore pozivom na broj telefona +386 7 49 12484 ili +386 7 49 12 509 ili slanjem poruke elektroničke pošte na izobrazevanje@qtechna.si.

S poštovanjem,

Dr. Andrej Lešnjak

Direktor

Podijeli: