Q TECHNA d.o.o., Institut za osiguranje i kontrolu kvalitete, u suradnji s Tehnološko-inovacijskim centrom Međimurje d.o.o. (TICM), organiziraju

Osposobljavanje i certificiranje osoblja za ultrazvučno ispitivanje

 Nivo 1 – Is sektor

koje će se održati u prostorima Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje,
na adresi Bana Josipa Jelačića 22B, Čakovec,

u razdoblju između 13. i 26. travnja 2017. godine.

SVRHA OSPOSOBLJAVANJA

Svrha osposobljavanja je upoznavanje polaznika s mogućnostima otkrivanja grešaka u zavarenim spojevima, odljevcima, otkivcima, cijevima i sl. Uz otkrivanje grešaka, polaznici će naučiti i osnove kalibracije aparata, korištenje različitih tehnika, upoznati se s longitudinalnim i transverzalnim zvučnim valovima te radom po standardiziranim procedurama, kao što je predviđeno za kontrolore nivoa 1.

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA

Program osposobljavanja sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela te obuhvaća sljedeće teme:

1. Fizikalne osnove
2. Glave, aparati i pomagala
3. Kalibracija sa standardnim kalibracijskim blokovima
4. Osnove longitudinalnog zvučnog vala
5. Ultrazvučno ispitivanje valjanih proizvoda i otkivaka
6. Ultrazvučno ispitivanje odljevaka
7. Osnove transverzalnoga zvučnog vala
8. Ocjena sukladnosti s normama i propisima
9. Ultrazvučno ispitivanje zavarenih spojeva na cijevima, čeličnim konstrukcijama i tlačnim posudama
10. Ultrazvučno ispitivanje cijevi

ORGANIZACIJA PREDAVANJA

Predavači su međunarodno certificirani stručnjaci razine 3 za ultrazvučno ispitivanje i stručnjaci za dopunska znanja. Na početku osposobljavanja, svi kandidati dobit će nastavne materijale na hrvatskom jeziku namijenjene lakšem praćenju predavanja, a ujedno će ih koristiti i kod pripreme za testiranje. U okviru praktičnog dijela, svi kandidati će vježbati na zavarenim spojevima, odljevcima, otkivcima, cijevima, itd.

Po završetku osposobljavanja slijedi ispit sastavljen od pitanja o poznavanju metode i praktičnog testiranja. Ispit će biti proveden na hrvatskom jeziku. O točnom datumu certificiranja sudionici će biti obaviješteni na predavanjima. Moguća je prisutnost samo na tečaju. 

Pripremu i provedbu ispitivanja te certificiranje u skladu s normom EN ISO 9712 provodi poduzeće SECTOR Cert iz Njemačke. Navedeno poduzeće akreditirano je sukladno zahtjevima norme EN 17024 te je ovlašteno za certificiranje osoblja na području direktive za tlačnu opremu.

PREDUVJETI ZA SUDJELOVANJE

Preduvjeti za sudjelovanje na osposobljavanju su barem stručna osposobljenost i tri mjeseca radnog iskustva u ovom području.

Kandidat koji se želi prijaviti na osposobljavanje treba dostaviti dokaz o sljedećem:

– praktičnom iskustvu (prijavnicu preuzmite OVDJE) i

– potvrdu o pregledu vida (obrazac preuzmite OVDJE).

Skupine su ograničene na najmanje 6 i najviše 10 osoba po osposobljavanju.

MetodaNivoPotrebno iskustvo za certificiranjePotrebno iskustvo za pristup osposobljavanju
Ultrazvučno ispitivanje13 mjeseca7 dana*
*Kandidat mora imati 10% radnog iskustva prije početka osposobljavanja

KORIŠTENJE OPREME ZA REALIZACIJU OSPOSOBLJAVANJA

Organizator preporučuje da polaznici sa sobom donesu vlastiti ultrazvučni aparat s priborom (glave 45°, 60° i 70°, glava SE, normalna glava, kalibracijske blokove V1 i V2 te kablove za povezivanje), pomoću kojih će izvoditi praktične vježbe te koji će koristiti na ispitu. Polaznik na tečaj također mora donijeti i ispunjen obrazac Popisa opreme za laboratorijske – praktične vježbe (dostupan OVDJE).

U suprotnom, potrebno je tijekom prijave obavijestiti organizatore da će se koristiti oprema organizatora. Cijena za posuđenu opremu je 150,00 EUR po polazniku tečaja i ispita bez PDV-a.

TRAJANJE I TROŠKOVI OSPOSOBLJAVANJA

Osposobljavanje će biti povezano u cjelinu i trajat će svaki dan od 8 do 16.30 sati. Podaci o trajanju osposobljavanja i certificiranja te cijene slijede u nastavku:

NivoBroj dana osposobljavanjaBroj dana za ispitTrajanje osposobljavanjaCijena tečajaCijena ispita
UT 110 dana1-2 dana80 sati1.295,00 EUR555,00 EUR

Cijene su bez PDV-a. Cijena ispita uključuje i sve troškove certificiranja i izdavanja certifikata (A4) u skladu s zahtjevima ISO 9712. Dodatni trošak džepnog certifikata iznosi 50,00 EUR +PDV. U slučaju da kandidat želi polagati ispit i dobiti certifikat i u skladu sa zahtjevima američke regulative CP-189, isto treba doplatiti 135,00 EUR + PDV.

UPLATE

Iznos troškova osposobljavanja i pristupanja testiranju potrebno je uplatiti na transakcijski račun Q Techne d.o.o., Cvetkova ulica 27, 1000 Ljubljana, porezni broj SI63243849, otvoren pri NLB d.d. br. SI56 0298 0001 6674 363, BIC/SWIFT code LJBASI2X i to prije početka osposobljavanja.

Ukoliko navedeni iznosi nisu uplaćeni u cijelosti, certifikati neće biti uručeni naručitelju.

ROKOVI ZA ODJAVU

Krajnji rok za odjavu je pet radnih dana prije početka osposobljavanja. U slučaju odjave uplaćeni iznos se u potpunosti vraća uplatitelju. Ukoliko se kandidati odjave nakon navedenog roka, organizator obračunava administrativne troškove u visini 40% kotizacije. U slučaju nedolaska kandidata na osposobljavanje, organizator u potpunosti zadržava iznos uplaćene kotizacije. Odjava mora biti poslana u pisanom obliku. Djelomično ponavljanje testiranja je moguće te se obračunava u skladu s važećim cjenikom.

DODATNE INFORMACIJE

Za sve dodatne informacije molimo da kontaktirate organizatore pozivom na broj telefona +386 7 49 12 509 ili slanjem poruke elektroničke pošte na izobrazevanje@qtechna.si.

Podijeli: