Institut za osiguranje i kontrolu kvalitete – Q TECHNA d.o.o.  u suradnji s Tehnološko-inovacijskim centrom Međimurje d.o.o. (TICM) organizira

Osposobljavanje i certificiranje osoblja za Ocjenjivanje radiograma zavarenih spojeva

Nivo 1 i 2 – Pw sektor
sukladno zahtjevima norme EN ISO 9712

koje će se održati u prostorima TICM-a,
na adresi Bana Josipa Jelačića 22B, Čakovec,
prema sljedećem rasporedu:

Predavanja: 05. – 13. rujna 2016. godine, svaki dan osim nedjelje, od 8,00 do 16,30 sati
Ispit: 15. rujna 2016. godine

Osposobljavanje će obuhvatiti samo sektor zavarenih spojeva (Pw) sukladno zahtjevima navedene norme.

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA se sastoji od teorijskog i praktičkog dijela te obuhvaća sljedeće teme:

  1. Zavareni spojevi i greške u zavarenim spojevima
  2. Kvaliteta zavarenih spojeva
  3. Radiogrami grešaka zavarenih spojeva
  4. Faktori koji određuju kvalitetu slike
  5. Oštrina i izobličenje slike
  6. Kontrola tehnike izrade radiograma
  7. Tehnike procjene radiograma
  8. Procjena radiograma prema normama.

Predavači će biti međunarodno certificirani stručnjaci nivoa 3 za radiografsko ispitivanje te drugi specijalizirani stručnjaci. Na početku tečaja, svim kandidatima biti će podijeljeni nastavni materijali na hrvatskom jeziku namijenjeni lakšem praćenju predavanja te pripremi za ispit. U okviru praktičnog dijela, s ciljem stjecanja znanja u pogledu upotrebe različitih ispitnih sredstava, svi kandidati će izvoditi vježbe na zavarenim spojevima radi ocjene nepravilnosti.

Po završetku osposobljavanja slijedi ispit sastavljen od općeg, specifičnog i praktičnog dijela. Ispit će biti proveden na hrvatskom jeziku. Pripremu i provedbu ispitivanja te certificiranje u skladu s normom EN ISO 9712 provodi poduzeće SECTORCert iz Njemačke. Navedeno poduzeće je akreditirano sukladno zahtjevima EN 17024 te je ovlašteno za certificiranje osoblja u području direktive za tlačnu opremu (PED).

Napominjemo kako su certifikati priznati u cijeloj Europi, i šire, i za regulirano i za neregulirano područje. Za certifikaciju kandidat mora ispuniti molbu za certifikaciju. U cijenu certifikacije je, pored ispita i certifikata ISO 9712, uračunat i PED certifikat.

Daljnje upute i sve potrebne obrasce, kandidati će dobiti tijekom osposobljavanja.

Certifikacija po položenom ispitu traje do dva mjeseca i tek po njezinom izvršenju kandidati će zaprimiti konačan certifikat. Naglašavamo kako je moguće prisustvovati isključivo osposobljavanju – u tom slučaju kandidat dobiva potvrdu o sudjelovanju.

Za prijavu na opisani tečaj, kandidat mora imati sljedeće:

Skupine su ograničene na najmanje 6 i najviše 12 osoba po osposobljavanju, a kandidati moraju posjedovati određeno  iskustvo za pristupanje osposobljavanju i certificiranje, kako je navedeno u nastavku.

MetodaNivoPotrebno iskustvo za certificiranje u mjesecimaPotrebno iskustvo za pristup na osposobljavanje
Ocjenjivanje radiograma23+9=12 mjeseci26* dana
*Kandidat mora imati prikupljeno 10% radnog iskustva prije početka osposobljavanja!

Cijene osposobljavanja i ispita su navedene u sljedećoj tablici.

NivoBroj dana za provedbu osposobljavanjaBroj dana za provedbu ispitaBroj sati osposobljavanjaCijena tečajaCijena ispita
RT2

(RTFI)

8156 h nivo 21.630,00 EUR673,00 EUR

Cijene su bez PDV-a. PDV se obračunava u skladu sa slovenskim i hrvatskim zakonodavstvom. Cijena ispita uključuje i sve troškove certificiranja  i izdavanja certifikata (A4) u skladu sa zahtjevima EN ISO 9712 i PED. Dodatni trošak džepnog certifikata iznosi 50,00 EUR +PDV.

Iznos za pokriće troškova osposobljavanja i pristupanja ispitu je potrebno uplatiti na transakcijski račun poduzeća Q Techna d.o.o., Cvetkova ulica 27, 1000 Ljubljana, porezni broj SI63243849, otvoren pri NLB d.d. br. SI56 0298 0001 6674 363, BIC/SWIFT code LJBASI2X, prije početka osposobljavanja. Ukoliko navedeni iznosi nisu uplaćeni u cijelosti, certifikati neće biti uručeni naručitelju.

Krajnji rok za odjavu je pet radnih dana prije početka osposobljavanja, te u tom slučaju uplaćen iznos se u potpunosti vraća uplatitelju. U slučaju odjave nakon ovog roka, organizator zaračunava administrativne troškove u visini 40% kotizacije. U slučaju nedolaska kandidata na osposobljavanja, organizator u potpunosti zadržava iznos uplaćene kotizacije.

Odjava mora biti poslana u pisanom obliku. Djelomično ponavljanje ispita je moguće te se obračunava u skladu s važećim cjenikom.

Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte organizatore pozivom na brojeve telefona +386 7 49 12 484 i +386 7 49 12 509 ili slanjem poruke elektroničke pošte na izobrazevanje@qtechna.si.

Podijeli: