Q TECHNA d.o.o., Institut za osiguranje i kontrolu kvalitete, u suradnji s Tehnološko-inovacijskim centrom Međimurje d.o.o. (TICM)  organizira

Osposobljavanje i certificiranje osoblja za magnetno ispitivanje
sukladno zahtjevima  norme EN ISO 9712,
Nivo 1 i 2 – Is sektor

koje će se održati u prostorima Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje,
na adresi Bana Josipa Jelačića 22B, Čakovec,

u razdoblju između 13. i 18. lipnja 2016. godine.

Osposobljavanje će obuhvatiti sljedeće sektore vizualnoga ispitivanja:

  • odljevci (c),
  • otkivci (f),
  • varovi (w).

Program osposobljavanja sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela te obuhvaća sljedeće teme:

Stupanj 1 i 2
1. Fizikalne osnove magnetske kontrole 1 i 2
2. Magnetna svojstva električne struje
3. Oprema za ispitivanje
4. Sredstva ispitivanja i pomagala za očitavanje
5. Postupci ispitivanja
6. Nadzor ispitivanja
7. Ocjena sukladno normama i propisima
8. Propisi i norme za magnetnu kontrolu
9. Izvještavanje o greškama

Predavači su međunarodno certificirani stručnjaci razine „3“ za magnetno ispitivanje te drugi specijalizirani stručnjaci. Na početku osposobljavanja, svi kandidati dobit će nastavne materijale na hrvatskom jeziku, namijenjene lakšem praćenju predavanja, a ujedno će ih koristiti kod pripreme za testiranje. U okviru praktičnog dijela, svi kandidati će vježbati na zavarenim spojevima, odljevcima, otkivcima, cijevima, itd.

Po završetku osposobljavanja slijedi testiranje sastavljeno od općeg, specifičnog i praktičnog dijela. Ispit će biti proveden na hrvatskom jeziku. Pripremu i provedbu ispitivanja te certificiranje u skladu s normom EN ISO 9712 provodi poduzeće SECTORCert iz Njemačke. Navedeno poduzeće akreditirano je sukladno zahtjevima norme EN 17024 te je ovlašteno za certificiranje osoblja na području direktive za tlačnu opremu (PED).

Certifikati su priznati za regulirana i neregulirana područja na prostoru cijele Europe i šire.

Za certifikaciju kandidat mora ispuniti molbu za certifikaciju. U cijenu certifikacije je, pored ispita i certifikata ISO 9712, uračunat i PED certifikat.

Daljnje upute i sve potrebne obrasce kandidati će dobiti tijekom osposobljavanja

Certifikacija po položenom ispitu traje do dva mjeseca i tek po njezinom izvršenju kandidati će zaprimiti konačan certifikat.

Naglašavamo kako je moguće prisustvovati samo osposobljavanju – u tom slučaju kandidat dobiva potvrdu o sudjelovanju.

 Kandidat koji se želi prijaviti na osposobljavanje treba zadovoljavati sljedeće kriterije:

– praktična iskustva (prijavnicu preuzmite OVDJE)

– potvrdu o pregledu vida (obrazac preuzmite OVDJE).

 Skupine su ograničene na najmanje 6 i najviše 12 osoba po osposobljavanju, a kandidati moraju posjedovati relevantno iskustvo za pristupanje osposobljavanju i certificiranju.

EN ISO 9712 , točka 7.3, Tabela 3:

Osposobljavanje za oba stupnja biti će povezano u cjelinu i trajat će svaki dan od 8 do 16.30 sati. Podaci o trajanju osposobljavanja i certificiranja te slijede u nastavku:

Cijene su bez PDV-a. PDV se obračunava u skladu sa slovenskim i hrvatskim zakonodavstvom. Cijena ispita uključuje i sve troškove certificiranja i izdavanja certifikata (A4) u skladu s zahtjevima EN ISO 9712 i PED. Dodatni trošak džepnog certifikata iznosi 50,00 EUR + PDV.

Testiranje će se održati 18. lipnja 2016. godine.

Iznos troškova osposobljavanja i pristupanja testiranju potrebno je uplatiti na transakcijski račun Q Techne d.o.o., Cvetkova ulica 27, 1000 Ljubljana, porezni broj SI63243849, otvoren pri NLB d.d. br. SI56 0298 0001 6674 363, BIC/SWIFT code LJBASI2X i to prije početka osposobljavanja

Ukoliko navedeni iznosi nisu uplaćeni u cijelosti, certifikati neće biti uručeni naručitelju.

Krajnji rok za odjavu je pet radnih dana prije početka osposobljavanja. U slučaju odjave uplaćeni iznos se u potpunosti vraća uplatitelju. Ukoliko se kandidati odjave nakon navedenog roka, organizator obračunava administrativne troškove u visini 40% kotizacije. U slučaju nedolaska kandidata na osposobljavanje, organizator u potpunosti zadržava iznos uplaćene kotizacije. Odjava mora biti poslana u pisanom obliku. Djelomično ponavljanje testiranja je moguće te se obračunava u skladu s važećim cjenikom.

Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte organizatore pozivom na broj telefona +386 7 49 12484 ili +386 7 49 12 509 ili slanjem poruke elektroničke pošte na izobrazevanje@qtechna.si.

S poštovanjem,
Dr. Andrej Lešnjak
Direktor

Podijeli: