Q TECHNA d.o.o., Institut za osiguranje i kontrolu kvalitete, u suradnji s Tehnološko-inovacijskim centrom Međimurje d.o.o. (TICM) i poduzećem HIWE SOUQUASUP d.o.o., organizira

Osposobljavanje i certificiranje osoblja za ispitivanje penetrantima
sukladno zahtjevima  norme EN ISO 9712,
Nivo 1 i 2 – Is sektor

koje će se održati u prostorima TICM-a,
na adresi Bana Josipa Jelačića 22B, Čakovec,
prema sljedećem rasporedu:

Predavanja: 11. – 12. prosinca 2015. godine
                      14. – 16. prosinca 2015. godine, svaki dan od 8,00 do 16,30

Ispit: 17. prosinca 2015. godine

Osposobljavanje će obuhvatiti sljedeće sektore ispitivanja penetrantima sukladno zahtjevima navedene norme:

    • Odljevci (c),
    • Kovani dijelovi (f),
    • Varovi(w),
    • Cijevi (t),
    • Preoblikovani  dijelovi (wp).

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA se sastoji od teorijskog i praktičkog dijela te obuhvaća sljedeće teme:

1. Fizikalne osnove ispitivanja penetrantima – Nivo 1 i 2
2. Priprema i čišćenje površina
3. Ispitna sredstva i pomagala
4. Postupci ispitivanja
5. Nadzor nad ispitivanjem
6. Vrednovanje u skladu sa standardima i propisima
7. Propisi i standardi za ispitivanja penetrantima
8. Izvještavanje o greškama

Predavači će biti međunarodno certificirani stručnjaci nivoa 3 za ispitivanje penetrantima te drugi specijalizirani stručnjaci. Na početku tečaja, svim kandidatima biti će podijeljeni nastavni materijali na hrvatskom jeziku namijenjeni lakšem praćenju predavanja  te pripremi za ispit. U okviru praktičnog dijela, s ciljem stjecanja znanja u pogledu upotrebe različitih ispitnih sredstava, svi kandidati će izvoditi vježbe na zavarenim spojevima, odljevcima, otkivcima i cijevima s naglaskom na ocjenu nepravilnosti.

Po završetku osposobljavanja slijedi ispit sastavljen od općeg, specifičnog i praktičnog dijela. Ispit će biti proveden na hrvatskom jeziku. Pripremu i provedbu ispitivanja te certificiranje u skladu s normom EN ISO 9712 provodi poduzeće Sector Cert iz Njemačke. Navedeno poduzeće je akreditirano sukladno zahtjevima EN 17024 te je ovlašteno za certificiranje osoblja u području direktive za tlačnu opremu (PED). Datum održavanja ispita biti će objavljen naknadno.

Napominjemo kako su certifikati priznati u cijeloj Europi, i šire, i za regulirano i za neregulirano područje. Za certifikaciju kandidat mora ispuniti molbu za certifikaciju. U cijenu certifikacije je, pored ispita i certifikata ISO 9712, uračunat i besplatan PED certifikat.

Daljnje upute i sve potrebne obrasce, kandidati će dobiti tijekom osposobljavanja.

Certifikacija po položenom ispitu traje do dva mjeseca i tek po njezinom izvršenju kandidati će zaprimiti konačan certifikat. Naglašavamo kako je moguće prisustvovati isključivo osposobljavanju u kom slučaju kandidat dobiva potvrdu o sudjelovanju.

Za prijavu na opisani tečaj, kandidat mora imati sljedeće:

Skupine su ograničene na najmanje 6 i najviše 12 osoba po osposobljavanju, a kandidati moraju posjedovati određeno  iskustvo za pristupanje osposobljavanju i certificiranje, kako je navedeno u nastavku.

MetodaNivoPotrebno iskustvo za certificiranje u mjesecimaPotrebno iskustvo za pristup na osposobljavanje
Ispitivanje penetrantima21+3=4 mjeseca10* dana
*Kandidat mora imati 10% radnoga iskustva prije početka osposobljavanja!
(EN ISO 9712 , točka 7.3)

Cijene osposobljavanja i ispita su navedene u sljedećoj tablici.

NivoBroj dana za provedbu osposobljavanjaBroj dana za provedbu ispitaBroj sati osposobljavanjaCijena tečajaCijena ispita
PT 1+25116 h nivo 1
24 h nivo 2
998,00 EUR555,00 EUR

Cijene su bez PDV-a. PDV se obračunava u skladu sa slovenskim i hrvatskim zakonodavstvom. Cijena ispita uključuje i sve troškove certificiranja  i izdavanja certifikata (A4) u skladu sa zahtjevima EN ISO 9712 i PED. Dodatni trošak džepnog certifikata iznosi 50,00 EUR +PDV.

Više informacija o prijavi možete pronaći na web stranicama www.qtechna.si.

Molimo da svoje sudjelovanje potvrdite ispunjavanjem prijavnice te njezinom dostavom na broj faksa +386 7 49 12 484 ili slanjem iste putem poruke elektroničke pošte na izobrazevanje@qtechna.si  do 7. prosinca 2015. godine.

Zajedno s prijavnicom, potrebno je dostaviti i potvrdu o pregledu vida kandidata.

Iznos za pokriće troškova osposobljavanja i pristupanja ispitu je potrebno uplatiti na transakcijski račun otvoren pri NLB d.d. br. 02980-0016674363, prije početka tečaja. Ukoliko navedeni iznosi nisu uplaćeni u cijelosti, certifikati neće biti uručeni naručitelju.

Krajnji rok za odjavu je pet radnih dana prije početka osposobljavanja, te u tom slučaju uplaćen iznos se u potpunosti vraća uplatitelju. U slučaju odjave nakon ovog roka, organizator zaračunava administrativne troškove u visini 40% kotizacije. U slučaju nedolaska kandidata na osposobljavanja, organizator u potpunosti zadržava iznos uplaćene kotizacije.

Odjava mora biti poslana u pisanom obliku. Djelomično ponavljanje ispita je moguće te se obračunava u skladu s važećim cjenikom.

Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte organizatore pozivom na brojeve telefona +386 7 49 12 484 i +386 7 49 12 509 ili slanjem poruke elektroničke pošte na izobrazevanje@qtechna.si.

Podijeli: