Izmjene Zakona o trgovačkim društvima (ZTD) koje omogućavaju osnivanje jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću (JDOO), takozvanih „tvrtki za deset kuna”, stupile su na snagu danas, 18. listopada 2012. godine. Prema odredbama ZTD-a i drugih pratećih zakona koji su doneseni, od danas je moguće osnovati tvrtku s temeljnim kapitalom od 10 kuna, uz znatno manje troškove nego što je to bio slučaj s običnim društvom s ograničenom odgovornošću (DOO).

JDOO će biti moguće osnovati za svega 807,5 kuna troška, te uz uplatu minimalnog kapitala od 10 kuna. Dosad su se troškovi osnivanja tvrtke kretali od 4,300 do 7,500 kuna, a uz uplatu minimalnog temeljnog kapitala od 20 tisuća kuna, ukupna svota potrebna za osnivanje nove tvrtke penjala se preko tri tisuće eura.

Novo jednostavno društvo moći će se upisati u sudski registar elektroničkim putem preko javnog bilježnika ili ureda HITRO.hr. Ta mogućnost postojala je i dosad za društva čiji se temeljni kapital uplaćuje u cijelosti u novcu, a kako je uplata temeljnog kapitala u novcu obavezna za JDOO, na takva nova društva primjenjivat će se mogućnost brzog elektroničkog upisa u roku od 24 sata.

Glavni cilj uvođenja JDOO-a je olakšanje ulaska u poduzetnički pothvat, sprječavanje neregistriranih djelatnosti, smanjenje odljeva hrvatskih poduzetnika i olakšavanje stranim poduzetnicima poslovanje u Hrvatskoj.

Prema Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima:

  • Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću inačica je klasičnog društva s ograničenom odgovornošću i na njega se, izuzev kad se izričito Zakonom nešto drugo predviđa, na odgovarajući način primjenjuju odredbe koje vrijede za klasično društvo s ograničenom odgovornošću.
  • Takav oblik društva s ograničenom odgovornošću mogu osnovati najviše tri osobe i samo jedna osoba može biti član uprave – direktor. Najniži iznos temeljnog kapitala je 10,00 kn, mora u cijelosti biti plaćen u novcu, dok najniži nominalni iznos poslovnog udjela može iznositi 1,00 kn (moraju glasiti na pune iznose kuna).
  • Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću mora imati zakonske rezerve u koje je dužno unijeti četvrtinu iznosa dobiti društva i smiju se upotrijebiti samo za tri Zakonom predviđena slučaja.
  • U slučaju da temeljni kapital jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću dosegne iznos temeljnog kapitala klasičnog društva s ograničenom odgovornošću, takvo društvo prestaje biti jednostavno, i na njega se primjenjuju pravila klasičnog društva s ograničenom odgovornošću, s tim da može zadržati tvrtku jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o).

Sve dodatne informacije možete pronaći na web stranicama Ministarstva pravosuđa, a upite možete poslati na: pitanja@pravosudje.hr

Podijeli: