IKEA i Mastercard u suradnji sa SOLIDARNOM – Zakladom za ljudska prava i solidarnost i Hrvatskim poslovnim savjetom za održivi razvoj (HRPSOR) pokreću pilot projekt financijske i stručne podrške ženama u poduzetništvu. Podrška je usmjerena na poduzetnice koje su u start-up fazi razvile svoju osnovnu liniju proizvoda ili usluga te im je potrebna dodatna podrška za ciljani razvoj poslovanja.


Ciljevi natječaja

 1. Ciljano podržati ženske poduzetničke pothvate u prelasku iz start-up faze u fazu rasta i razvoja poslovanja u skladu s načelima društveno odgovornog poslovanja.
 2. Podržati razvoj liderskih i poslovnih kompetencija unutar ženskih poduzeća, na razini liderica, radnica i timova.
 3. Doprinijeti poslovnoj uspješnosti i održivosti ženskih poduzeća, a time i kvaliteti i trajnosti radnih mjesta za žene.

Visina i trajanje potpore

Početni fond za financijske potpore za Program ODVAŽNA iznosi 250 000 kn, iz čega će se financirati provedba 3 – 5 projekata/inicijativa ženskih poduzetničkih pothvata, u pojedinačnom iznosu do 75 000 kn.

Predviđeno trajanje podrške je 12 mjeseci, odnosno od 1. travnja 2019. – 31. ožujka 2020.

Uz financijsku potporu, sve korisnice programa dobit će mentorsku podršku tijekom cijele provedbe projekta razvoja poslovanja u kojoj trebaju biti spremne aktivno i redovito sudjelovati.


Kriteriji za valjanost prijave i selekcijski kriteriji

1. Vrsta poslovnog subjekta:

Na natječaj se mogu prijaviti:

 • obrti,
 • OPG-ovi,
 • mikro i mala poduzeća (j.d.o.o. ili d.o.o.),
 • zadruge, uključujući i socijalne zadruge te
 • poduzetnički projekti u sklopu neprofitnih organizacija (udruga, privatnih neprofitnih ustanova i zaklada)

koji zapošljavaju najmanje 50% žena i/ili su u pretežnom ženskom vlasništvu koji na tržištu djeluju najmanje godinu dana.

Napomena: mala poduzeća su poduzeća s aktivom do 7,5 milijuna kuna, prihodima do 15 mil. kn i do 50 zaposlenih (kriteriji Hrvatske gospodarske komore). Natječaj nije otvoren za predstavništva stranih poduzeća.

2. Faza poduzetničkog pothvata:

Na natječaj se mogu prijaviti postojeći, aktivni poduzetnički pothvati koji tržišno djeluju najmanje godinu dana te koji mogu pokazati da je njihova poduzetnička aktivnost tržišno opravdana, temeljem informacija o dosadašnjim tržišnim aktivnostima – broj i vrsta poslovnih partnera, potražnja za proizvodima i uslugama, rast prihoda ostvaren od prodaje usluga ili proizvoda u protekle dvije godine.

Napomene:

(1) Natječaj je otvoren za sve vrste poslovnih aktivnosti, s time da će prednost imati oni poduzetnički pothvati koji su usmjereni na proizvodnju i plasman vlastitih, izvornih proizvoda i usluga.

(2) Iako je natječaj otvoren i za poduzetničke pothvate koji nisu poslovali s profitom u protekle dvije godine, prednost će imati oni poduzetnički pothvati s jasnom tendencijom otvaranja novih radnih mjesta za žene, rasta prihoda i redovitog podmirivanja financijskih obveza.

3. Potpunost prijave:

U razmatranje kvalitete prijave uzet će se u obzir one prijave koje u roku dostave sve tražene informacije zadane prijavnim obrascem.

Prihvatljivi troškovi

Prihvatljivi troškovi koji će se pokrivati iz donatorskih sredstava su:

 1. marketinške i druge aktivnosti usmjerene na stvaranja/proširenje tržišta za proizvode i/ili usluge poduzeća/obrta/organizacije,
 2. nabava ili zakup opreme i alata potrebnih za unapređenje poslovanja, uključujući i carinske i administrativne troškove nabave i uvoza,
 3. troškovi edukacije usko povezane s predmetom poslovanja,
 4. troškovi vanjskih usluga savjetovanja ili pomoći u unapređenju poslovanja, proizvoda i/ili usluge,
 5. troškovi izlaganja na sajmovima i sličnim događanjima usmjerenima na B2B,
 6. troškovi vezani za uspostavu internih procedura poslovanja i unaprjeđenje radne okoline i uvjeta rada,
 7. troškovi vezani uz stjecanje uvjeta za stavljanje proizvoda na tržište i/ili ciljana vanjska tržišta (certifikati kvalitete, dokazi kvalitete),
 8. troškovi vezani uz ispunjavanje administrativnih uvjeta vezanih za stavljanje proizvoda na tržište i slično.

Neprihvatljivi troškovi

Neprihvatljivi troškovi koji se neće pokrivati iz donatorskih sredstava su:

 1. plaće zaposlenih vezane uz realizaciju projekta (očekuje se in kind doprinos prijaviteljica)
 2. putni troškovi vezani uz realizaciju projekta (očekuje se in kind doprinos prijaviteljica)
 3. dugovi i pokrivanje gubitaka ili dugovanja;
 4. kupovina putničkog vozila;
 5. pristigle kamate;
 6. troškovi koje se već financiraju iz drugih izvora;
 7. kupovina zemlje ili zgrada;
 8. zaostale obveze po osnovi taksi i poreza;
 9. zajmovi i rate za otplatu kredita;
 10. troškovi garancija, polica osiguranja, bankarskog poslovanja i tečajne razlike.

Način prijave

Prijave se dostavljaju u elektronskoj formi na e-mail adresu odvazna@solidarna.hr zaključno sa 10. veljače 2019. godine, do kraja dana (23:59:59 sati).

Prijave dostavljene poštom ili faksom neće se uvažiti.

Detaljne upute za prijavu na natječaj i prijavni obrasci nalaze se na www.solidarna.hr/odvazna. Za sve dodatne informacije o natječaju te prilikama za partnersku suradnju na provedbi Programa ODVAŽNA, molimo kontaktirajte zakladu SOLIDARNA na email: odvazna@solidarna.hr najkasnije do 6. veljače 2019. godine.


 

Podijeli: