Cilj je radionice pod nazivom „Društvene mreže kao alat gerila marketinga“, između ostalog, bio nastavnicima dati novi alat za njihov mentorski rad. Naglasak je bio na ulozi društvenih medija u postizanju konvencionalnih ciljeva na nekonvencionalan način. U radionici u trajanju od dva sata (10,00 – 12,00) sudjelovalo je ukupno 17 osoba nakon čega je uslijedilo razgledavanje Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje.

Podijeli: