Okupljene u Facebook grupi Žene poduzetnice Međimurja osnovanoj u ožujku 2020. godine, međimurske poduzetnice odlučile su se na korak dalje i krenule u osnivanje udruge. Tako je jučer, na sam Dan žena 08. ožujka 2021. godine, održana osnivačka skupština Udruge Žene poduzetnice Međimurja sa sjedištem u Čakovcu. Skupštini je prisustvovalo dvadesetak žena iz cijelog Međimurja. Za predsjednicu udruge izabrana je Janja Varga, dopredsjednicu Vesna Baranašić Horvat, a tajnicu Anja Švoger.

Osnivačka skupština Udruge Žene poduzetnice Međimurja 

Cilj udruge je promoviranje ženskog poduzetništva i međusobno pomaganje za što bolji uspjeh u poduzetništvu, s naglaskom na usavršavanje, redovito informiranje i povezivanje te u konačnici i poslovna suradnja među članicama, a kroz sajmove i konferencije Udruga će promovirati svoje članice i razvijati poduzetničku kulturu.

Na samoj skupštini odabran je i logo Udruge koji u sebi sadrži dva segmenta: stablo u obliku ženske siluete koje predstavlja žene poduzetnice kao nešto stabilno i sa čvrstim korijenima te cvijet lotus kao simbol vječnog preporoda (cvat), budući se žene poduzetnice kroz svoj posao i izazove koje uspješno savladavaju uvijek nanovo preporode (procvatu) i time postaju sve jače i sposobnije.

Budući da Facebook grupa trenutno broji više od 400 članica, a na popisu zainteresiranih žena za učlanjenje u udrugu se nalazi oko stotinu poduzetnica, za očekivati je da će Udruga u budućnosti značajno utjecati na položaj međimurskih poduzetnica u društvu.


Aktivnost informiranja poduzetnika dio je projekta TICM PPI 5.0 MSP kojeg financira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje.

Podijeli: