Projekt DIGITRANS – Digitalna transformacija Dunavske regije, u čijoj je prijavi kao projektni partner sudjelovao Tehnološko-inovacijski centar Međimurje – TICM, odabran je za sufinanciranje u sklopu prvog poziva Transnacionalnog programa Interreg Danube 2014.-2020.

Projekt ukupne vrijednosti 2.106.825 EUR se nalazi među 54 projekta odobrena za sufinanciranje od ukupno 576 prijavljenih. Udio TICM-a iznosi 93.534 EUR uz intenzitet sufinanciranja od 85%.

Projekt će se provoditi od siječnja 2017. godine do lipnja 2019. godine, a projektni konzorcij čini 15 partnera iz Njemačke, Hrvatske, Austrije, Slovenije, Bugarske, Mađarske i Rumunjske. Osim TICM-a, partner iz Hrvatske je Fakultet organizacije i informatike Varaždin, dok je vodeći partner inovacijska agencija MFG – Medien und Film Gesellschaft Baden-Württemberg mbH iz Njemačke. Glavni cilj projekta je razvoj regionalnih edukacijskih programa za mala i srednja poduzeća (MSP) kroz koje će im se pružiti znanja potrebna za aktivnu digitalnu transformaciju poslovanja. Pod digitalnom transformacijom podrazumijeva se korištenje punog potencijala suvremenih informacijskih tehnologija za unaprjeđenje poslovanja MSP-a. Menadžeri, IT osoblje, konzultanti i treneri će biti osposobljeni u području kreiranja novih digitalnih poslovnih modela, tj. modela koji maksimalno koriste mogućnosti novih tehnologija. Jedan od ciljeva projekta je i izgradnja zajednice stručnjaka koju će činiti svi sudionici u projektu i vanjski suradnici putem koje će se razmjenjivati znanja i vještine u ovom području.

U okviru projekta će se razviti metodologija digitalne transformacije i transnacionalno edukativno okruženje, testirati DIGITRANS metodologija u poslovnim inkubatorima u Rumunjskoj i Njemačkoj uz paralelni transfer naučenog na ostale regije obuhvaćene projektom i provesti trening dionika digitalne transformacije. Konzorcij će dati i konkretne preporuke donositeljima odluka na regionalnoj razini vezane uz digitalnu transformaciju.

U provedbi projekta, TICM je odgovoran za izradu projektne komunikacijske strategije, poticanje učinkovite komunikacije između partnera i ciljnih skupina te upravljanje aktivnostima diseminacije projektnih rezultata prema dionicima. Djelatnici TICM-a će sudjelovati u osposobljavanju iz područja digitalne transformacije, a stečeno znanje će transferirati na ciljne skupine kroz savjetovanje i treninge za poduzeća.

Kroz projekt će se ostvariti intenzivna suradnja poduzeća, organizacija koje se bave istraživanjem i razvojem, poslovnih inkubatora i donositelja odluka s ciljem jačanja kompetencija u području digitalne transformacije. Educirat će se 400 dionika kroz 70 specijaliziranih treninga usmjerenih na digitalne transformacijske metode i modele te razvoj disruptivnih digitalnih poslovnih modela primjenjivih od strane malih i srednjih poduzeća. Provedbom ove vrste projekata stvaraju se preduvjeti za prilagodbu poslovanja malih i srednjih poduzeća Dunavske regije novim tehnološkim trendovima poput interneta stvari, računalstva u oblaku, ‘big data’ i drugih što izravno utječe na njihovu međunarodnu konkurentnost.

Podijeli: