TICMov tim

„Uspjeli smo zahvaljujući kvalitetnim i sposobnim ljudima“, rečenica je koju smo bezbroj puta mogli čuti od vodećih ljudi u uspješnim poduzećima. Opće je poznata činjenica je da je ključ uspješnog upravljanja organizacijom u uspješnom odabiru, motiviranju i upravljanju ljudima. Kako bi se omogućio strukturiran pristup unaprjeđenju upravljanja ljudima razvilo se opširno teoretsko i praktično znanje o upravljanju ljudskim potencijalima.

Značaj ljudskih potencijala prepoznat je već u 18. stoljeću kada je Adam Smith u svojim djelima isticao važnost obrazovanja pojedinca za društvo u cjelini. U prvoj polovici 20. stoljeća počinju se provoditi istraživanja koja upozoravaju na važnost motivacije, neformalnih odnosa i stila vodstva, a početkom 21. stoljeća znanje i inovacije, glavne značajke ljudskog kapitala, postaju temeljni čimbenici razvoja i opstanka organizacija.

Prema definiciji Marčetića iz 2006. godine, ljudski potencijali su ukupna znanja, vještine, sposobnosti, kreativne mogućnosti, motivacija i odanost kojom raspolaže neka organizacija, odnosno  ukupna intelektualna i psihička energija koju organizacija može angažirati za ostvarivanje ciljeva i razvoja poslovanja. Upravljanje ljudskim potencijalima (ULJP) pretpostavlja niz međusobno povezanih aktivnosti i zadataka upravljanja usmjerenih na osiguranje odgovarajućeg broja i strukture zaposlenih, njihovih znanja, vještina, interesa, motivacije te oblika ponašanja potrebnih za ostvarivanje strategijskih ciljeva organizacije.

Prelaskom s fizičkog na intelektualni rad, današnji poslodavci od svojih djelatnika zahtijevaju sve više vještina i sposobnosti, a jedna od najvažnijih elemenata ULJP-a je prepoznati kvalitetne djelatnike te iste zadržati u organizaciji. Tu dolazi do izražaja utjecaj menadžera, koji uz brigu o poslovanju poduzeća, mora voditi i računa o zadovoljstvu svojih djelatnika. Zadatak menadžera je pronaći kvalitetne ljude, motivirati ih za što veći doprinos organizaciji te potaknuti na daljnju edukaciju i specijalizaciju. Ulaganje u ljude čini ključnu razliku koja dijeli uspješne od neuspješnih organizacija.

Prepoznavši značaj upravljanja ljudskih potencijala, Ivan Plačko, direktor Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje sudjelovao je u petodnevnom seminaru pod nazivom „Upravljanje ljudskim potencijalima“ u Pragu u Republici Češkoj. Svrha edukacije je bila usvojiti nova znanja te metode iz područja upravljanja ljudskim potencijalima.  Neke od tema obrađenih u okviru seminara su team building, motivaciju zaposlenika, razvijanje komunikacijskih i liderskih vještina te mentoring i profesionalni razvoj. Edukacija u je održana u sklopu Erasmus+ projekta „Kompas znanja“. Projekt je iniciran s ciljem jačanja operativnog kapaciteta TICM-a u područjima projektnog menadžmenta, upravljanja ljudskim potencijalima, razvoja mentorskih vještina te korištenja društvenih medija kao komunikacijskih, marketinških i edukativnih alat u poslovanju.

Dio znanja stečenih na seminaru, kao i praktična iskustva stečena kroz rad na osnivanju i razvoju TICM-a g. Plačko će prenijeti zainteresiranima na predavanju na temu ULJP koje će se održati 29. studenog 2016. u TICM-u.

Ova objava odražava isključivo stajalište autora objave i Komisija se ne može smatrati odgovornom prilikom uporabe informacija koje se u njoj nalaze.

Podijeli: