Ministarstvo turizma i sporta kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021. – 2026. objavilo je javne pozive:

 • Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma ukupne vrijednosti 1,25 milijarde kuna.
 • Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti ukupne vrijednosti 930 milijuna kuna.

JAČANJE ODRŽIVOSTI TE POTICANJE ZELENE I DIGITALNE TRANZICIJE PODUZETNIKA U SEKTORU TURIZMA

Cilj poziva je poticanje ulaganja više dodane vrijednosti poduzetnika koja će doprinijeti razvoju održivog turizma uz pomoć zelene i digitalne tranzicije te poticanje oporavka i otpornosti poduzetnika u cijelom lancu vrijednosti turizma.

Poziv je usmjeren na razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš i učinkovitost resursa posebice onih u turistički slabije razvijenim područjima putem povezivanja poduzetnika u lancu vrijednosti turizma, povećanje otpornosti i produktivnosti poduzeća, kao i bolje pozicioniranje na turističkom tržištu kroz uvođenje inovacija i digitalnih tehnologija, uključujući i transformaciju privatnih iznajmljivača u poduzetnike. Uz navedeno, svrha ovog Poziva je i smanjenje učinaka prekomjernog turizma u najrazvijenijim turističkim područjima, održivi i niskougljični rast turizma visoke kvalitete u slabije razvijenim turističkim područjima te jačanje socijalne održivosti kroz povećanje zaposlenosti u lokalnim zajednicama.


Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 1.250.000.000,00 HRK (165.903.510,52 EUR) od čega je iznos sredstava u Državnom proračunu RH osiguran iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti kako slijedi:

 • Grupa 1: Razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš, učinkovitost resursa te zelenu i digitalnu tranziciju – 1.020.000.000,00 HRK (135.377.264,58 EUR),
 • Grupa 2: Zelena i digitalna tranzicija malih iznajmljivača te njihova transformacija u poduzetnike u turizmu i ugostiteljstvu – 50.000.000,00 HRK (6.636.140,42 EUR),
 •  Grupa 3: Poticanje razvoja proizvoda i usluga te poslovnih modela u ekosustavima u lancu vrijednosti turizma koje doprinose zelenoj i digitalnoj tranziciji i rješavanju ključnih izazova u sektoru turizma – 180.000.000 HRK (23.890.105,51 EUR).

Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem otvorenog postupka dodjele u modalitetu privremenog Poziva.


Prihvatljivi prijavitelji:

Grupa 1: Razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš, učinkovitost resursa te zelenu i digitalnu tranziciju
Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala i srednja sukladno definiciji MSP-ova iz Priloga I. Uredbe 651/2014 te velika poduzeća koja ne ispunjavanju kriterije definirane Prilogom I. Uredbe 651/2014, a koji obuhvaćaju djelatnosti iz skupina navedenih u Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007 (NN 58/07) ili jednakovrijedno sukladno prethodnoj regulativi te se odnose na klasifikacijske oznake 55.1 Hoteli i sličan smještaj, 55.3 Kampovi i prostori za kampiranje i 93.21 Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova.

Grupa 2: Zelena i digitalna tranzicija malih iznajmljivača te njihova transformacija u poduzetnike u turizmu i ugostiteljstvu
Prihvatljivi prijavitelji je fizička osoba koja je postojeći iznajmljivač ili skupina postojećih iznajmljivača koji imaju važeće rješenje o odobrenju za pružanje usluga u domaćinstvu, a koja mora/ju, najkasnije u trenutku donošenja Odluke o financiranju projektnog prijedloga temeljem ovog Poziva, imati registrirano trgovačko društvo ili obrt u djelatnosti 55.1 Hoteli i sličan smještaj sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007 (NN 58/07).

Grupa 3: Poticanje razvoja proizvoda i usluga te poslovnih modela u ekosustavima u lancu vrijednosti turizma koje doprinose zelenoj i digitalnoj tranziciji i rješavanju ključnih izazova u sektoru turizma. Prihvatljivi prijavitelji su pravne ili fizičke osobe koje imaju registriran obrt (osim paušalnih obrta koji nisu prihvatljivi) koje su mikro, mali, srednji ili veliki poduzetnici u ekosustavu turizma.


Rokovi i način podnošenja projektnih prijedloga: Projektni prijedlozi podnose se isključivo putem sustava eNPOO od 7. studenog 2022. godine  u 12:00 sati do 3. veljače 2023. godine  u 12:00 sati.

Potencijalni prijavitelji mogu za vrijeme trajanja Poziva postavljati pitanja u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva. Pitanja se mogu podnijeti isključivo putem sustava eNPOO do 14 kalendarskih dana prije isteka krajnjeg roka za podnošenje projektnih prijedloga.

Više informacija o pozivu dostupno je na poveznici: https://mint.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-22753/jacanje-odrzivosti-te-poticanje-zelene-i-digitalne-tranzicije-poduzetnika-u-sektoru-turizma/23234

 

REGIONALNA DIVERSIFIKACIJA I SPECIJALIZACIJA HRVATSKOG TURIZMA KROZ ULAGANJA U RAZVOJ TURISTIČKIH PROIZVODA VISOKE DODANE VRIJEDNOSTI

Cilj poziva je izgradnja i prilagodba javne turističke infrastrukture u Republici Hrvatskoj koja može potaknuti oporavak i otpornost turističkog sektora, doprinijeti smanjenju prekomjernog turizma u najrazvijenijim turističkim područjima te snažnijem turističkom profiliranju slabije razvijenih destinacija. Isto tako projekti će doprinijeti podizanju kvalitete destinacije i omogućavanju produžetka sezone kroz poticanje održivih oblika turizma te razvoj i prilagodbu javne turističke infrastrukture u skladu s EU standardima zaštite okoliša koja doprinosi i zelenoj tranziciji.

Tematske grupe Poziva:

 • Grupa 1 – Posjetiteljska infrastruktura;
 • Grupa 2 – Infrastruktura aktivnog turizma;
 • Grupa 3 – Infrastruktura u funkciji razvoja lječilišnog i wellness turizma;

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava u okviru ovog Poziva iznosi 930.000.000,00 HRK / 124.432.211,82 EUR, od čega za:

 • Grupu 1: 185.000.000,00 HRK / 24.553.719,55 EUR,
 • Grupu 2: 280.000.000,00 HRK / 37.162.386,36 EUR,
 • Grupu 3: 465.000.000,00 HRK / 61.716.105,91 EUR

Minimalni i maksimalni iznosi bespovratnih sredstava po pojedinom projektu ovise o grupi aktivnosti unutar koje se projekt prijavljuje:

 • Grupa 1: Najniži iznos bespovratnih sredstava je 8.000.000,00 HRK / 1.061.782,47 EUR. Najviši iznos bespovratni sredstava je 50.000.000,00 HRK / 6.636.140,42 EUR;
 • Grupa 2: Najniži iznos bespovratnih sredstava je 7.000.000,00 HRK / 929.059,66 EUR. Najviši iznos bespovratni sredstava je 50.000.000,00 HRK / 6.636.140,42 EUR;
 • Grupa 3: Najniži iznos bespovratnih sredstava je 9.000.000,00 HRK / 1.194.505,28 EUR. Najviši iznos bespovratni sredstava je 130.000.000,00 HRK / 17.253.965,09 EUR;

Maksimalni intenzitet potpore iznosi do 100% ukupno prihvatljivih troškova projekta za projekte koji ne sadrže državnu potporu, dok je za ulaganja u projekte koji sadrže državnu potporu intenzitet u skladu s pravilima za dodjelu državnih potpora, sukladno Programu dodjele državnih potpora.

Projektne prijedloge moguće je prijaviti od 7. studenoga 2022. godine u 12:00 sati do 3. veljače 2023. godine do 12:00 sati;

Više o uvjetima Javnog poziva te načinu podnošenja prijave dostupno je na sljedećim poveznicama:

Podijeli: