Prvi poziv na podnošenje projektnih prijedloga INTERREG V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. objavljen je 29. veljače 2016. godine na internetskim stranicama Programa.

<Program prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. jedan je od programa Europske teritorijalne suradnje koji su u novoj financijskoj perspektivi objedinjeni pod nazivom INTERREG. Spomenuti programi doprinose jačanju ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije Europske unije baveći se problemima koji nadilaze granice između različitih zemalja ili regija. Program prekogranične suradnje između Mađarske i Hrvatske nasljednik je programa iz prethodne financijske perspektive (2007.-2013.), te je financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR).

Okvirna financijska alokacija prvog Poziva u iznosu od 26,53 milijuna eura raspoloživa je u okviru tri prioriteta:

  1. prioritet: Prihvatljivo korištenje prirodnih i kulturnih dobara
  2. prioritet: Suradnja
  3. prioritet: Obrazovanje

Rok za predaju projektnih prijedloga u sklopu prvog poziva je 31. svibnja 2016., u 17 h.

Detaljan opis Poziva, uključujući pravila prihvatljivosti i dostave projekata, informacije o procesu odabira, upute za podnositelje projektnih prijedloga (eng. Guidelines for Applicants), te ostale dokumente za prijavu projektnog prijedloga, možete preuzeti ovdje. Važno je naglasiti da je Prvi poziv objavljen na engleskom jeziku, koji je ujedno i službeni jezik programa.

Tijekom Prvog poziva na podnošenje projektnih prijedloga, Zajedničko tajništvo (ZT/JS) i ZT/JS Kontakt točke organizirat će informativne dane u sedam pograničnih županija programski prihvatljivog područja. Točni datumi i mjesta održavanja bit će uskoro objavljeni na službenim internetskim stranicama Programa.

Kontakt točka za područje Sjeverozapadne Hrvatske smještena je u prostorima Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje, na adresi Bana Josipa Jelačića 22C, Čakovec. Detaljne informacije za kontakt dostupne su ovdje.

Podijeli: