9. travnja 2015. godine Ministarstvo poduzetništva i obrta je na službenim stranicama objavilo dva javna poziva za Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014. – 2020. namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima: „Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu“ te „Ulaganje u proizvodnu tehnologiju MSP“.

U sklopu ova dva poziva poduzetnicima će biti dodijeljeno ukupno 1.13 milijardi kuna bespovratnih potpora Europskog fonda za regionalni razvoj. Od toga 760.000.000 kuna za natječaj „Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu“ te 357.200.000 kuna za natječaj „Ulaganje u proizvodnu tehnologiju MSP“.

Namjena Poziva za natječaj „Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu“ je poticanje investicija  u početna ulaganja povezana s osnivanjem nove poslovne jedinice, proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice, diversifikacijom proizvodnje poslovne jedinice na proizvode koje dotična poslovna jedinica prethodno nije proizvodila ili temeljitom promjenom  u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice. Prijaviti se mogu mikro, mala i srednja poduzeća. Najniži iznos bespovratnih potpora koji se može dodijeliti po pojedinom projektu u sklopu ovog natječaja je 1.500.000 kuna, a najviši iznos 15.000.000 kuna.

Poziv za natječaj „Ulaganje u proizvodnu tehnologiju MSP“ ima istu namjenu te istu skupinu prihvatljivih prijavitelja kao i natječaj „Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu“, ali u ovom natječaju najmanji iznos bespovratnih potpora po pojedinom projektu iznosi  500.000 kuna, a najviši iznos  5.000.000 kuna.

Prijave na natječaje počinju 11.svibnja 2015. godine, a bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenih Poziva na dostavu projektnih prijava do 31. prosinca 2020. godine, odnosno do iskorištenja sredstava. Sažetak poziva, upute vezane uz podnošenje projektnih prijava i ostala natječajna dokumentacija dostupna je na službenim stranicama Ministarstva poduzetništva i obrta:

http://www.minpo.hr/default.aspx?id=4176

Vezano uz objavljene natječaje, TICM nudi uslugu savjetovanja, pripremu projekata te izradu same projektne prijave, sukladno svojim resursima.

Podijeli: