Europska komisija raspisala je Javni poziv za potpore razvoju europskih videoigara u okviru programa Kreativna Europa (2014. – 2020.), potprograma MEDIA.

Potprogram MEDIA podupire europske produkcijske kuće s iskustvom, zainteresirane za razvoj idejnoga rješenja ili projekta videoigara koji pokazuju:

  • visoku razinu originalnosti, inovativne i kreativne vrijednosti, kulturnu različitost te naglašen europski kulturni identitet i naslijeđe u odnosu na postojeća tipična djela;
  • visoku razinu ambicije za komercijalnost ostvarenja i opsežan prekogranični potencijal kojim se može doseći europsko i međunarodno tržište.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Javnog poziva su europska poduzeća koja:

  • su osnovana minimalno 12 mjeseci prije datuma prijave projekta,
  • mogu osigurati dokaz o produkciji ili razvoju prethodne videoigre koja je bila komercijalno distribuirana tijekom posljednje dvije godine koje prethode predmetnom Javnom pozivu – natječaju.

Prihvatljive su isključivo aktivnosti koje se odnose na fazu razvoja u sljedećim projektima: narativne videoigre, neovisno o platformi ili očekivanom načinu distribucije.


Iznos i intenzitet potpore

  • Ukupan raspoloživi proračun iznosi 3,78 milijuna eura
  • Doprinos iznosi između 10 000 eura i 150 000 eura za razvoj koncepta i projekta europske videoigre (aktivnosti do faze u kojoj koncept omogućuje stvaranje izvedivoga prototipa ili pokusne verzije),
  • Potpora ne može premašiti 50 % ukupnih troškova koje je predvidio podnositelj prijave
  • Dodijeljeni financijski doprinos jest subvencija.

Prijava za potporu mora biti podnesena i zaprimljena od datuma objave poziva na podnošenje prijedloga do 12. veljače 2019. tj. datuma zatvaranja poziva na podnošenje prijedloga. Prijedlozi moraju biti primljeni najkasnije do 12:00 sati (prema briselskom vremenu) navedenog datuma putem internetskog obrasca za prijavu (eForm).

Cjeloviti tekst smjernica i obrasci za prijavu nalaze se na sljedećoj poveznici.

Podijeli: