Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta raspisalo je otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga Integrator u okviru operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Poziv sufinancira inovacije proces i/ili poslovanja malih i srednjih poduzetnika (u nastavku MSP-ova) u svrhu uspostavljanja dugoročnih dobavljačkih odnosa/lanaca vrijednosti s drugim poduzećima, tzv. integratorima. Poziv sa svim obrascima i prilozima, dostupan je na poveznici.

Iznos i intenzitet potpore

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava je 100.000.000,00 HRK

Najviši iznos bespovratnih sredstava je 38.000.000,00 HRK, a najniži 2.000.000,00 HRK

Intenziteti potpore:

  • Potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja ne smiju prelaziti 50% prihvatljivih troškova, a maksimalni iznos potpore ne može prijeći prag od 38.000.000,00 HRK.
  • Potpore male vrijednosti dodjeljuju se isključivo pod uvjetom da su izravno povezane s projektom za koji se dodjeljuje potpora za inovacije procesa i organizacije poslovanja, a njihov intenzitet je najviše 75% prihvatljivih troškova. Iznos potpora male vrijednosti ne može premašiti gornju granicu od 1.400.000,00 HRK.

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mali ili srednji poduzetnici sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća. Projekti se prijavljuju i provode isključivo u partnerstvu koje se dokazuje konzorcijskim ugovorom.

Prihvatljive aktivnosti namijenjene su poticanju inovativnosti MSP-ova u sklopu konzorcija s ciljem uspostave dugoročnih dobavljačkih odnosa s drugim poduzećima – integratorima, a podrazumijevaju sljedeće:

  • Inovaciju organizacije poslovanja i/ili procesa svih članova konzorcija MSP-ova u svrhu stvaranja i komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga (svi članovi konzorcija moraju provoditi aktivnosti)
  • Prateće aktivnosti povezane s provedbom projekta (ne smiju se provoditi samostalno već zajedno s aktivnostima iz prethodne točke)

Prijave se podnose isključivo putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku od 30. ožujka 2020. godine u 11:00:00 sati.

Krajnji rok dostave projektnih prijedloga Integrator je do 29. lipnja 2020. godine u 11:00:00 sati.

Podijeli: