Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga Inovacije u S3 područjima. Poziv se provodi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. s ciljem poboljšanja inovativnosti malih i srednjih poduzetnika.

Svrha projekta je ulaganje u mikro, mala i srednja poduzeća koja su u svojoj poslovnoj aktivnosti usmjerena na proizvodnju i komercijalizaciju inovativnih proizvoda/usluga koji su novi za tržište i koji se mogu primijeniti i svrstati u jedno ili više tematskih područja iz Strategije pametne specijalizacije (S3).

Dodjelom bespovratnih sredstava u ukupnom iznosu od 634.000.000,00 kuna, podržat će se inovativnI MSP-ovI koji će doprinijeti povećanju izvoza i konkurentnosti hrvatskog gospodarstva na globalnom tržištu. Ukupni najviši iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 20.000.000,00 kuna po projektnom prijedlogu, a najniži iznos bespovratnih sredstava iznosi 750.000,00 kuna.


Predviđeni intenzitet potpore:

A) Regionalne potpore za ulaganje (članak 14. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 i Uredbe 2017/1084):

Intenzitet regionalne potpore za ulaganje izračunava se u skladu s Kartom regionalnih potpora za Republiku Hrvatsku i Zaključkom Vlade RH od 24. travnja 2014. godine (KLASA: 022-03/14-07/145, URBROJ: 50301-05/05-14-2 od 24. travnja 2014. godine) te iznosi:

  1. 45% prihvatljivih troškova za mikro i mala poduzeća;
  2. 35% prihvatljivih troškova za srednja poduzeća;

B) Potpore za  inovacije  procesa  i  organizacije  poslovanja  (članak Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 i Uredbe 2017/1084):

Intenzitet potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja ne može prelaziti 50% prihvatljivih troškova.

C) Potpore male vrijednosti (Program de minimis):

Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi 75% prihvatljivih troškova.


Prihvatljive aktivnosti projekta moraju biti usmjerene na komercijalizaciju inovativnog proizvoda/usluge koji je novi za tržište, prvenstveno kroz aktivnosti koje se odnose na inovacije procesa i organizacije poslovanja. Proizvodi mogu biti materijalni i nematerijalni (uklj. usluge).

Projektom će se financirati sljedeće prihvatljive aktivnosti:

  1. Inovacija organizacije poslovanja MSP-ova u svrhu komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga
  1. Inovacija procesa MSP-ova u svrhu komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga
  1. Aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja kapaciteta isključivo u svrhu provedbe aktivnosti
  1. Prateće aktivnosti povezane s provedbom projekta

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku od 15. srpnja 2019. godine u 11:00:00 sati.

Poziv se vodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog Poziva na dostavu projektnih prijedloga s krajnjim rokom dostave projektnih prijava do 15. studenog 2019. godine u 11:00:00 sati.

Više informacija o pozivu i natječajnu dokumentaciju možete pronaći na sljedećoj poveznici.


Podijeli: