Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je javni Poziv Inovacijski vaučeri za MSP-ove. Svrha poziva pružanje je stručne podrške u vidu ugovornog pružanja usluga MSP-ovima za troškove testiranja, ispitivanja, demonstracijskih aktivnosti, kao i korištenja stručnih tehničkih znanja za potrebe inovativnih procesa i komercijalizacije inovacija.

PREDMET POZIVA

Jačanje kapaciteta MSP-ova za istraživanje, razvoj i inovacije kroz poticanje suradnje sa znanstveno-istraživačkim organizacijama, uključujući organizacije za istraživanje i širenje znanja, istraživačke strukture, infrastrukture za testiranje i eksperimentiranje ili inovacijske klastere, u svrhu razvoja novih proizvoda usluga ili procesa, s naglaskom na komercijalizaciju proizvoda i usluga.

Ukupna bespovratna sredstva: 4.874.214,00 EUR
Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 2.000,00 EUR
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 10.000,00 EUR
Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva: Pravna ili fizička osoba koja je mikro, mali ili srednji poduzetnik, sukladno definiciji veličine poduzeća utvrđenoj u Prilogu 1. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe o općem skupnom izuzeću.
Područja: Istraživanje, tehnološki razvoj i inovacije; Malo i srednje poduzetništvo
Stopa sufinanciranja: 85%

Prihvatljive aktivnosti projekta koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su aktivnosti namijenjene inovacijama koje rezultiraju novim proizvodima, uslugama ili procesima koji su novost u ponudi poduzeća i/ili novost na tržištu:

  • testiranje proizvoda, usluge ili procesa,
  • ispitivanje proizvoda, usluge ili procesa
  • demonstracijske aktivnosti
  • stručna i tehnička znanja u svrhu razvoja proizvoda, usluga i procesa

Ovim Pozivom sufinanciraju se projekti za jačanje kapaciteta MSP-ova za istraživanje, razvoj i inovacije kroz poticanje suradnje sa znanstveno-istraživačkim organizacijama u svrhu razvoja novih proizvoda, usluga ili procesa, s naglaskom na komercijalizaciju proizvoda i usluga. Datum početka zaprimanja projektnih prijava je 10.6.2024. u 11 sati, a prijave se zaprimaju do iskorištenja raspoloživih sredstava predviđenih za ovaj Poziv.

Više informacija o pozivu te svu natječajnu dokumentaciju možete naći na sljedećoj poveznici.

Podijeli: