Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, 21. svibnja 2018. godine, objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga Inovacijski vaučeri za MSP-ove. Poziv se provodi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Poziv je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima (MSP-ovima), a cilj je pružanje stručne podrške od strane znanstveno-istraživačkih organizacija u vidu ugovornog pružanja usluga MSP-ovima za troškove testiranja, ispitivanja, demonstracijskih aktivnosti, kao i stručnih tehničkih znanja.

Ukupno raspoloživa sredstva predviđena u okviru poziva iznose 50.000.000,00  kn. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 10.000,00 kuna, dok najviši iznos bespovratnih sredstava iznosi 75.000,00 kuna. Intezintet potpore određen je na temelju Odluke o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti:

  • 85% prihvatljivih troškova – sredstva namijenjena za I. skupinu JP(R)S,
  • 80% prihvatljivih troškova – sredstva namijenjena za II. skupinu JP(R)S,
  • 75% prihvatljivih troškova -sredstva namijenjena za III. skupinu JP(R)S,
  • 70% prihvatljivih troškova – sredstva namijenjena za IV. skupinu JP(R)S.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog poziva su aktivnosti namijenjene inovacijama koje rezultiraju novim proizvodima, uslugama ili procesima koje su novost u ponudi poduzeća i/ili novost na tržištu:

  • Testiranje proizvoda, usluge ili procesa,
  • Ispitivanje proizvoda, usluge ili procesa,
  • Demonstracijske aktivnosti,
  • Stručna i tehnička znanja u svrhu razvoja proizvoda, usluga i procesa.

Usluge pribavljene od pružatelja usluge moraju se koristiti isključivo za projekt naveden u projektnom prijedlogu.

Prihvatljivi troškovi su sljedeći:

  1. Troškovi testiranja, ispitivanja, demonstracijskih aktivnosti,
  2. Troškovi pružanja stručnih tehničkih znanja, u svrhu razvoja proizvoda, usluga i procesa na temelju ugovornog pružanja usluga.

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 02.07.2018. u 11:00 sati

Više informacija o pozivu te svu natječajnu dokumentaciju možete naći na sljedećoj poveznici.

Podijeli: