Predmet javnog natječaja je dodjela bespovratnih potpora za sufinanciranje turističkih projekata s područja Međimurske županije koji imaju za posljedicu razvoj turizma kao dohodovne gospodarske grane, temeljenog na održivu razvoju, a kroz proširenje postojeće turističke ponude, aktiviranje neiskorištenih turističkih potencijala, stvaranje novih turističkih proizvoda, te promoviranje županije kao poželjne turističke destinacije.

Za ovu namjenu su u proračunu Međimurske županije osigurana sredstva u iznosu od 55.000,00 eura.

Međimurska županija će sufinancirati do maksimalno 50% ukupnih prihvatljivih troškova projekta, pri čemu minimalno sufinanciranje iznosi 1.500,00 eura, a maksimalni iznos sufinanciranja iznosi 5.000,00 eura s uključenim PDV-om bez obzira da li je korisnik u sustavu PDV-a ili nije. Iznosi sufinanciranja ovise o broju zaprimljenih prijava i ostvarenom broju bodova prijave. Odobrena sredstva korisniku se isplaćuju nakon izvršenog projekta i dostavljenih dokaza o istom.

Korisnici bespovratnih potpora po ovom Programu mogu biti subjekti (fizičke i pravne osobe) s područja Međimurske županije koji su registrirani za obavljanje određene turističke djelatnosti, a turistički projekt za koji traže potporu ostvaruju na području ove županije i to kako slijedi:

• Obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
• Fizičke osobe (građani) koji su registrirani za pružanje usluga smještaja i ugostiteljskih usluga u domaćinstvu (iznajmljivači)
• Obrti, registrirani za turističku/ugostiteljsku djelatnost
• Trgovačka društva, registrirana za turističku/ugostiteljsku djelatnost
• Drugi subjekti registrirani za turističku/ugostiteljsku djelatnost

Prihvatljivim troškovima smatraju se isključivo oni nastali kroz aktivnosti koje doprinose:

• unapređenju strukture i kvalitete smještajne ponude
• uvođenju dodatnih inovativnih turističkih sadržaja
• jačanju eno-gastronomske ponude
• zelenoj i digitalnoj tranziciji turizma
• očuvanju tradicijskih / autohtonih vrijednosti

Sredstvima ovog Programa mogu se financirati samo stvarni i prihvatljivi troškovi nastali u razdoblju od 1. siječnja 2023. godine, pa sve do završetka prijavljenog projekta, ili do krajnjeg roka za predaju završnog izvješća, odnosno do 15. studenog 2023. godine.

Više detalja i način prijave potražite ovdje.

Podijeli: