Program prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. jedan je od programa Europske teritorijalne suradnje objedinjenih pod nazivom INTERREG. Spomenuti programi doprinose jačanju ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije Europske unije baveći se temama koje nadilaze granice između različitih zemalja ili regija. Program prekogranične suradnje između Mađarske i Hrvatske financiran je iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR).

Financijska alokacija drugog Poziva u iznosu od 20.837.783 EUR raspoloživa je u okviru tri prioriteta:

  1. prioritet: ODRŽIVO KORIŠTENJE PRIRODNIH I KULTURNIH DOBARA
  2. prioritet: SURADNJA
  3. prioritet: OBRAZOVANJE

Rok za predaju projektnih prijedloga u sklopu drugog Poziva je 3. svibnja 2019. godine, u 15 h, uz korištenje IMIS sustava za prijavu. Prijava je dostupna putem ovog linka.

Detaljan opis Poziva, uključujući pravila prihvatljivosti i dostave projekata, informacije o procesu odabira, upute za podnositelje projektnih prijedloga, te ostale dokumente za prijavu projektnog prijedloga, možete preuzeti ovdje. Važno je naglasiti da je drugi  Poziv objavljen na engleskom jeziku, koji je ujedno i službeni jezik programa.

Podijeli: