Ured za udruge 1. srpnja 2020. godine objavio je Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a”. Poziv se provodi u okviru Europskog socijalnog fonda, odnosno Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Prioritetne osi 4., Specifičnog cilja 11. ii. 1. Razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva, osobito udruga i socijalnih partnera, te jačanje civilnog i socijalnog dijaloga radi boljeg upravljanja.

Opći cilj Poziva je jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za aktivno uključivanje djece i mladih te opće populacije u popularizaciju STEM-a.

Specifični ciljevi Poziva:

  1. Unaprijediti kapacitete organizacija civilnoga društva za provedbu programa u području popularizacije STEM-a.
  2. Unaprijediti suradnju organizacija civilnoga društva i odgojno-obrazovnih i visoko-obrazovnih institucija u području popularizacije STEM-a.
  3. Povećati broj aktivnosti s ciljem popularizacije STEM-a u općoj populaciji, s naglaskom na djeci i mladima.

Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 96.000.000,00 kn, pri čemu potencijalni prijavitelji i partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje iz vlastitih sredstava. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 500.000,00 kn, a najviši iznos koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 3.000.000,00 kn.

Poziv se vodi u modalitetu otvorenog trajnog Poziva. Rok za podnošenje projektnih prijedloga ističe danom odobrenja posljednjeg projektnog prijedloga koji udovolji svim kriterijima, a kojim se iscrpljuju raspoloživa financijska sredstva. Krajnji rok za dostavu projektnih prijava je 31. prosinca 2020. godine.

Projektne prijedloge će biti moguće podnositi od 15. srpnja 2020. godine.

Prijavni obrazac A bit će vidljiv na sljedećoj poveznici od 15. srpnja 2020. godine. Cjelokupna dokumentacija dostupna je na sljedećoj poveznici.

Sva pitanja vezana za Poziv mogu biti poslana elektroničkom poštom na adresu esf@udruge.vlada.hr, a odgovori na zaprimljena pitanja objavljuju se na internetskoj stranici ESI fondova. Molimo da prilikom slanja pitanja naznačite da se radi o Pozivu “Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a”.

Informacije o načinu, datumu i mjestu održavanja informativnih radionica bit će objavljene na mrežnim stranicama Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske (www.udruge.vlada.hr), te na www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr.

Podijeli: