Grad Čakovec objavio je obavijest koja se odnosi na studente koji nisu korisnici novčanih potpora Grada Čakovca i nisu potpisnici Ugovora o korištenju novčanih potpora Grada Čakovca. Naime, Natječaj za dodjelu novčanih potpora Grada Čakovca za preddiplomske studije, integrirane i diplomske studije za akademsku 2020./2021. godinu objavit će se tijekom mjeseca listopada tekuće godine na službenoj web stranici Grada Čakovca.

Nakon objavljenog natječaja potrebna dokumentacija dostavlja se u Grad Čakovec, Upravni odjel za društvene, međunarodne poslove i odnose s javnošću (prijave na natječaj kao i popis dokumenata koje treba priložiti uz prijavu mogu se preuzeti na internet stranicama Grada nakon objavljenog natječaja u listopadu 2020. godine).

Natječaj za dodjelu novčanih potpora Grada Čakovca odnosi se na studente s područja Grada Čakovca.

Grad Čakovec potiče visokoškolsko obrazovanje kroz tri modela novčanih potpora:

  • Stipendija – bespovratnih novčanih potpora namijenjenih studentima deficitarnih zanimanja na području Grada Čakovca i Međimurske županije, prema preporukama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – podružnica Čakovec, Hrvatske gospodarske komore Županijske komore Čakovec i Hrvatske gospodarske komore Obrtničke komore Međimurske županije. Sukladno Preporukama za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja za 2020. godinu za Međimursku županiju, potrebe se odnose na sveučilišne studije (medicinu, strojarstvo, elektrotehniku, građevinarstvo, računarstvo, matematiku i fiziku (nastavnički smjer), anglistiku, germanistiku, farmaciju, rehabilitaciju, logopediju, psihologiju) i stručne studije (strojarstvo, radna terapija i rani predškolski odgoj i obrazovanje).
  • Beskamatnih novčanih potpora – namijenjenih studentima na svim ostalim studijima u zemlji i inozemstvu koji zadovoljavaju formalne kriterije za dodjelu propisane Odlukom
  • Zajedničkih stipendija s trgovačkim društvima i visokoškolskim ustanovama – namijenjene su studentima koji imaju osigurane stipendije vezane uz rad trgovačkih društava ili visokoškolskih ustanova, a koje jamče njihovo zapošljavanje.

Napomena:

Studentima koji upisuju prvu godinu studija a planiraju se javiti na natječaj, Grad Čakovec savjetuje da kopiraju Svjedodžbe srednje škole i Potvrde o položenim ispitima državne mature prije upisa na studij. Studentima savjetuju da pročitaju tekst Odluke o poticanju visokoškolskog obrazovanja studenata s područja Grada Čakovca koji je dostupan na stranicama Grada.

Dodatne obavijesti mogu se dobiti u Upravnom odjelu za društvene, protokolarne i europske poslove Grada Čakovca (Silva Raonić – viši savjetnik, 314-941 ili 0993173141).

Podijeli: