Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) objavila je poziv za međunarodne suradničke projekte u programu Eurostars-3 – European Partnership on Innovative SMEs/Eurostars sa sljedećim rokovima (rokovi su indikativni, HAMAG-BICRO zadržava pravo promjene istih):

O programu

Eurostars je program kojim se potiču mala i srednja poduzeća (MSP) na suradnju s međunarodnim partnerima u pokretanju istraživačko-razvojnih (IR) aktivnosti. Osnovni kriterij je sudjelovanje minimalno dvije zemlje članice u projektu.

Popis zemalja: https://www.eurekanetwork.org/open-calls/eurostars-funding-programme-2023-call-6

Ciljevi programa

  • Potaknuti poduzeća na ulaganje u aktivnosti istraživanja i razvoja te na taj način jačati njihov inovacijski kapacitet
  • Potaknuti međunarodnu suradnju poduzetnika
  • Stvoriti temelje za međunarodni tržišni plasman.

Projekti

Glavni partner na projektu mora biti malo ili srednje trgovačko društvo koje se bavi istraživanjem i razvojem (R&D performing SME). Uloga razvojno istraživačkih poduzeća u projektu mora biti značajna. Barem 50% ukupnih projektnih troškova vezanih uz IR aktivnosti moraju ostvariti IR poduzeća (‘R&D performing SMEs’), no taj postotak ne može uključivati troškove podugovaranja.

Vrijednost financiranja: Max. 200.000 EUR ili do 60 % za mikro i mala poduzeća te 50 % za srednja poduzeća, ovisno što je manje.

Vremensko trajanje: Max. 36 mjeseci.

Vrsta projekta: Razvoj novog proizvoda, usluge ili procesa

Opravdani troškovi: plaće zaposlenih, amortizacija i sitni inventar, troškovi vanjskih usluga, troškovi putovanja, ostali razvojni troškovi.

Maksimalno trajanje projekta je 36 mjeseci.

Prijava

Prijava se sastoji od 2 koraka:

  • Online prijava putem popunjavanja Eurostars Obrasca za prijavu (eng. Eurostars Application Form) – https://www.eurekanetwork.org/open-calls/eurostars-funding-programme-2023-call-6 (do 14.3.2024.)
  • Dostaviti nacionalnu dokumentaciju za hrvatske partnere HAMAG-BICRO-u (do 21.3.2024.) prema Priručniku za program Eurostars

Sve informacije o uvjetima programa kao i dokumentacija dostupni su na POVEZNICI.

Sretno svim prijaviteljima!

Podijeli: