Nakon poništenja prethodnog javnog poziva Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) tijekom kolovoza 2018. godine, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta na e-Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću postavilo je natječajnu dokumentaciju novog IKT natječaja.

Ukupna bespovratna sredstva raspoloživa za dodjelu u okviru ovog poziva iznose 200.000.000,00 HRK što u odnosu na inicijalni poziv podrazumijeva učetverostručenje iznosa dostupnog poduzetnicima!

Intenzitet potpore više ne ovisi o veličini prijavitelja (iako su i nadalje isključivo prihvatljiva mikro, mala i srednja poduzeća), već o tome u kojoj je jedinici lokalne samouprave (JLS) prijavitelj registriran. Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti dostupna je na poveznici. Prijaviteljima sa sjedištem u I. i II. skupini JLS sufinancirat će se 80% prihvatljivih troškova, onima u III. i IV. skupini 75%, u V. i VI. skupini 70% a u VII. I VIII. skupini 65% prihvatljivih troškova.

Poziv se provodi kao otvoreni poziv s rokom dostave projektnih prijedloga u trajanju od 60 kalendarskih dana i s indikativnim početkom zaprimanja prijava u listopadu 2018. godine. Nakon zatvaranja poziva i ocjenjivanja svih pristiglih projektnih prijava kreirat će se rang lista te će sredstva biti dodijeljena najkvalitetnijim projektima, odnosno onima koji postignu najveći broj bodova.

Što se tiče izmjena u kriterijima za ocjenjivanje kvalitete, ključna promjena je u izostanku dodjele bodova na temelju lokacije prijavitelja, pri čemu:

  • Projekt mora doprinositi povećanju prihoda od prodaje u odnosu na iznos tražene potpore tijekom druge godine od završetka projekta
  • Bodovi se dodjeljuju ovisno o tome koliko poslovni prihodi prijavitelja premašuju ukupnu vrijednost projekta
  • Veći udio privatnih sredstava u ukupnom ulaganju koja odgovaraju javnoj potpori podrazumijeva i veći broj bodova koji se dodjeljuju projektu
  • Uvodi se ocjenjivanje po dodatnom kriteriju financijske održivosti projekta ovisno o vrijednosti koeficijenta tekuće likvidnosti u godini koja prethodi godini predaje projektne prijave.

Projektni prijedlog mora kumulativno ostvariti minimalno 45 od 60 bodova kako bi bio upućen u sljedeću fazu postupka dodjele.

Konačna verzija Uputa za prijavitelja i popratne natječajne dokumentacija bit će po završetku e-Savjetovanja objavljena na stranici eFondovi.


Pozivamo poduzetnike da nas za provjeru prihvatljivosti prijavitelja, troškova i projekta kontaktiraju slanjem upita na info@ticm.hr ili pozivom na broj telefona 040 499 405. Predviđena je i organizacija besplatnog polusatnog savjetovanja za ograničeni broj poduzetnika uz prethodnu najavu.

Podijeli: