Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije HAMAG-BICRO objavljuje zajednički poziv za međunarodne suradničke projekte u program Eurostars. Eurostars je program za istraživanje i razvoj nastao kao zajednička inicijativa EUREKA-e i Europske komisije. Osnovni kriterij je sudjelovanje minimalno dvije zemlje članice. Popis zemalja dostupan je na sljedećoj poveznici.

Ciljevi programa su:

  • Potaknuti tvrtke na ulaganje u aktivnosti istraživanja i razvoja te na taj način jačati njihov inovacijski kapacitet.
  • Potaknuti međunarodnu suradnju poduzetnika.
  • Stvoriti temelje za međunarodni tržišni plasman.

Glavni partner na projektu mora biti malo ili srednje trgovačko društvo koje se bavi istraživanjem i razvojem (R&D performing SME). Najmanje 50% aktivnosti treba provoditi partner koji je R&D performing SME. Ostali partneri na projektu moraju biti mala ili srednja poduzeća. Znanstveno-istraživačke institucije mogu se uključiti u projekt kao vanjski suradnici, ali ne mogu samostalno sudjelovati u projektu niti su član HR konzorcija. Obrti i fizičke osobe ne mogu sudjelovati u programu. Velika poduzeća mogu sudjelovati jedino uz 100%-tno samostalno financiranje.

Maksimalni iznos bespovratne potpore po pojedinom projektu iznosi najviše 200.000 EUR ili do 70 % udjela hrvatskog partnera na projektu, ovisno što je manje. Maksimalno trajanje projekta je tri godine.

Troškovi prihvatljivi za sufinanciranje su bruto plaće, oprema i sitni inventar, troškovi usluga, troškovi putovanja, te ostali razvojni troškovi, a prihvatljiva aktivnost je razvoj novog proizvoda, usluge ili procesa. Rok za predaju projektnih prijedloga je 17. rujna 2015. godine do 20.00h. Prijave se popunjavaju putem Eurostars obrasca za prijavu (eng. Eurostars Application Form) koji je dostupan na sljedećoj poveznici. Nacionalna dokumentacija za hrvatske partnere predaje se agenciji HAMAG-BICRO najkasnije do 24. rujna 2015. godine u skladu s Priručnikom za program Eurostars.

Ukupan budžet za 2015. godinu je 1.5 milijuna kuna. Svi upiti vezani uz program mogu se slati na adresu eurostars (at) hamagbicro.hr.

Podijeli: