Svrha provedbe financijskih instrumenata je poticanje rasta i razvoja te održanja likvidnosti poslovanja poljoprivrednika, prerađivača i drvoprerađivača. Uvjeti za financijske instrumente razlikuju od onih za dodjelu bespovratnih sredstava te su tako moguća ulaganja i u obrtna sredstva, kupnju živih životinja, rabljene opreme, jednogodišnjeg bilja i druga ulaganja koja nisu moguća u okviru dodjele bespovratnih sredstava PRR 2014.-2020. godine.

U okviru Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. godine (PRR), osim bespovratnih sredstava, krajnjim korisnicima su od 2018. godine na raspolaganju bili financijski instrumenti: Mikro i Mali zajmovi za ruralni razvoj te Pojedinačna jamstva za ruralni razvoj, a od 2020. godine i Mikro zajmovi za obrtna sredstva za ruralni razvoj koje provodi Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) u suradnji sa Ministarstvom poljoprivrede.

Iz pregleda iznosa isplaćene potpore po financijskom instrumentu vidljivo je da je najveći broj zajmova izdan u okviru Malih zajmova za ruralni razvoj – 89,6 milijuna eura što je 84,8 % od ukupno isplaćenih sredstava u okviru svih FI koje HAMAG-BICRO mandatno provodi.

Najveći dio ulaganja financiranih ovim instrumentom odnosi na tip operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava na što je utrošeno 94,9 % ukupno isplaćenih sredstava, odnosno 100,2 milijuna eura.

Prosječna kamata od početka provedbe na izdane Mikro zajmove za ruralni razvoj iznosi 0,23 %, a za Male zajmove za ruralni razvoj prosječna kamata iznosi 0,28%, dok kamate na investicijske zajmove od 2020. godine iznose 0,25% i 0,1% ovisno o razvijenosti jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave

Ministarstvo poljoprivrede prepoznalo je potrebe poljoprivrednika uočene tijekom dosadašnje provedbe te je, svjesno prednosti provedbe financijskih instrumenata, donijelo odluku o ponovnom otvaranju prijava za Male zajmove za ruralni razvoj temeljem prikupljenih sredstava povrata za što je u tijeku administrativna priprema. Daljnje informacije bit će  dostupne na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede i HAMAG-BICRO-a početkom ožujka 2024. godine.

Podijeli: