Ministarstvo turizma i sporta najavilo je raspisivanje Javnog natječaja za sufinanciranje projekata udruga u turizmu u 2024. Natječaj je namijenjen udrugama za sufinanciranje projekata u turizmu u dva programska područja:

Programsko područje 1 (PP1) – projekti poticanja na razvoj karijere u turizmu i projekti razvijanja svijesti o pristupačnom turizmu; sredstva su namijenjena sufinanciranju projekata koji doprinose motiviranju razvoja karijere u turizmu, intenziviranju suradnje i interakcije između strukovnih škola i poslodavca te jačanju atraktivnosti turističkih zanimanja.

Programsko područje 2 (PP2) – projekti razvijanja svijesti o pristupačnom turizmu; sredstva su namijenjena sufinanciranju projekata koji doprinose uključivanju osoba s invaliditetom na tržište rada u turizmu, poticanju poslodavca i turističkih zajednica u turizmu na razvoj pristupačnog turizma.

Cilj natječaja je osiguranje dostatnog, kvalificiranog i kompetentnog kadra s ciljem razvoj održivog i pristupačnog turizma. Posebni ciljevi su razvijanje svijesti ciljanih skupina o mogućnostima razvoja karijere u turizmu te razvijanje svijesti ciljnih skupina o pristupačnom turizmu.

Prihvatljivi prijavitelji:

Za PP1 – strukovne udruge u turizmu i/ili ugostiteljstvu

Za PP2 – udruge čije djelovanje je vezano uz izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom  te strukovne udruge u turizmu i/ili ugostiteljstvu

Ukupna vrijednost natječaja je 535.000,00 eura. Od ukupnog iznosa je za PP1 predviđeno 305.000,00 eura te za PP2 230.000,00 eura. Najmanji iznos traženih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti je 5.000,00 eura, a najveći 27.000,00 eura.  

Planirano je sufinanciranje ukupno 20 projekata, a najviši intenzitet sufinanciranja po pojedinom projektu je 70%.

Prihvatljive aktivnosti:

PP1

  • seminari, radionice, kongresi, konferencije, sajmovi poslova, dani otvorenih vrata i drugi oblici promotivnih aktivnosti motiviranja za obrazovanje i /ili razvoj karijere u turizmu
  • organizacija natjecanja
  • radionice za opću javnost na teme sukladno ciljevima Natječaja
  • aktivnosti koje doprinose intenziviranju suradnje i interakcije između strukovnih škola/fakulteta, učenika/studenata i poslodavaca

PP2

  • programi usavršavanja i osposobljavanja djelatnika u turizmu, prvenstveno onih koji dolaze u neposredan kontakt s osobama s invaliditetom na temu brige o gostu s invaliditetom
    (seminari, radionice i drugi oblici stjecanja novih kompetencija, znanja i vještina na temu izjednačavanja mogućnosti osoba s invaliditetom)
  • programi osposobljavanja i usavršavanja osoba s invaliditetom za rad u turizmu i ugostiteljstvu
  • radionice za opću javnost na teme sukladno ciljevima Natječaja

Prihvatljive aktivnosti za oba programska područja (PP1 i PP2) su aktivnosti koje doprinose zelenoj (eko certifikati, prilagodba klimatskim promjenama i dr.) i/ili digitalnoj tranziciji (prilagodba i
nadogradnja digitalnih alata, inovativna digitalna rješenja i dr. oblici) koje doprinose specifičnom cilju programskog područja.

Prihvatljive su aktivnosti projekta započete od 01.01.2024.

S ciljem upoznavanja potencijalnih prijavitelja s Natječajem i postupkom prijave, Ministarstvo će 7. ožujka 2024. s početkom u 10.00 sati organizirati on-line radionicu koristeći uslugu Microsoft Teams meeting. Ukoliko želite sudjelovati u radionici morate se prijaviti do 4. ožujka 2024.,  do 14.00 sati  putem poveznice.

Više detalja o natječaju dostupno je na mrežnim stranicama Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske.

Podijeli: