Na e-Savjetovanju je nacrt Uputa za prijavitelje za dostavu projektnih prijedloga Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama, što najavljuje i njegovo skoro raspisivanje. Nacrt uputa za prijavitelje se nalazi na sljedećoj poveznici te je dostupan za sve komentare uz prethodnu prijavu.

Ciljevi ovog Poziva su povećanje učinkovitosti korištenja energije u proizvodnim industrijama omogućujući proizvodnju jednake količine proizvoda korištenjem manje količine isporučene energije te smanjenje udjela konvencionalnih (fosilnih) goriva u ukupnoj potrošnji energije uvođenjem (prebacivanjem na) obnovljive izvore energije.

Prihvatljivi prijavitelji

Prijavitelji u sklopu ovog poziva mogu biti mikro, mala, srednja i velika privatna poduzeća registrirana za obavljanje proizvodnih djelatnosti u skladu s NKD 2007, osim djelatnosti proizvodnje i prerade hrane, pića i duhanskih proizvoda. Poziv se odnosi na sljedeće proizvodne industrije: industriju željeza i čelika, industriju obojenih metala, kemijsku industriju, industriju stakla, keramike i građevinskog materijala, rudarstva, tekstilnu industriju, kožno prerađivačku i odjevnu industriju, industriju papira i tiskarstva, strojarsku industriju i ostale metalne industrije te ostale industrije koje isključuju proizvodnju hrane i pića i duhansku industriju.

Minimalni i maksimalni iznosi potpore te postotak sufinanciranja

Ukupno raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog poziva iznosi 266.000.000 HRK. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom pozivu može dodijeliti je 350.000 HRK, a najviši 20.000.000 HRK.

Intenziteti potpore ovise o veličini prijavitelja te o projektnim aktivnostima, a računaju se od iznosa prihvatljivih troškova:

 • Priprema dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije: 85% prihvatljivih troškova za sve prijavitelje
 • Mjere energetske učinkovitosti: 45% za velika, 55% za srednja i 65% za mikro i mala poduzeća
 • Mjere za visokoučinkovitu kogeneraciju: 60% za velika, 70% za srednja i 80% za mikro i mala poduzeća
 • Mjere za promicanje energije iz obnovljivih izvora energije:
  60% za velika, 70% za srednja i 80% za mikro i mala poduzeća – ukoliko se troškovi ulaganja u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora u ukupnom trošku ulaganja mogu utvrditi kao zasebno ulaganje
  45% za velika, 55% za srednja i 65% za mikro i mala poduzeća – za određena mala postrojenja za koje nije moguće odrediti ulaganje koje je manje prihvatljivo za okoliš jer postrojenja ograničene veličine ne postoje, prihvatljivi troškovi su ukupni troškovi ulaganja za postizanje više razine zaštite okoliša
 • Upravljanje projektom i administracija te informiranje i vidljivost: 85% prihvatljivih troškova za sve prijavitelje

Prihvatljivi troškovi

Prihvatljivi troškovi su sljedeći:

 • Troškovi plaća osoblja
 • Troškovi u svezi s ispunjavanjem uvjeta informiranja i vidljivosti
 • Neizravni troškovi po fiksnoj stopi do visine od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja
 • Troškovi upravljanja kao troškovi savjetodavnih usluga koje pružaju vanjski konzultanti, a koji su izabrani sukladno pravilima za neobveznike javne nabave, kumulativno s troškovima usluga nadzora, u maksimalnom iznosu do 10% ukupno prihvatljivih troškova projekta – Troškovi uključuju i putne troškove (i dnevnice, po potrebi) i troškove smještaja
 • Troškovi usluga vezani uz aktivnosti pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije
 • Troškovi vezani uz nabavu usluga, opreme i radova energetske obnove vezano uz energetsku učinkovitost i OIE, a koji obuhvaćaju nabavu i ugradnju opreme i materijala te mjerenja, ispitivanja, podešavanja i puštanja u pogon sustava
 • Troškovi usluga, opreme i radova energetske obnove vezano uz obnovljive izvore energije, a koji obuhvaćaju nabavu i ugradnju opreme i materijala te mjerenja, ispitivanja, podešavanja i puštanja u pogon

Rokovi

Najavljeno razdoblje zaprimanja projektnih prijava je od 10. kolovoza do 10. rujna 2020. godine, a očekivano vrijeme evaluacije iznosi 120 dana.


Za sva pitanja vezana uz prihvatljivost prijavitelja, aktivnosti i troškova u okviru ovog poziva možete nas kontaktirati e-mailom na info@ticm.hr.


Informiranje poduzetnika aktivnost je u okviru projekta TICM PPI 5.0 MSP kojeg financira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. 

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje d.o.o.

Podijeli: