Prošlog četvrtka, 1. kolovoza 2019. godine, u TICM-u je održan  23. meetup < MeCoDe/ > grupe, a tema susreta bila je testiranje embedded aplikacije. Meetup je vodio Stjepan Gornik, iskusni razvojni inženjer s bogatim iskustvom u provedbi edukacija i mentoriranju. Na meetup-u je bio prezentiran način razvijanja i testiranja embedded aplikacija. Prvo se napravio popis specifikacija aplikacije, na temelju čega se tada razvijala sama aplikacija. Meetup se sastojao od 3 dijela.

Sudionici tijekom meetup-a


U prvom dijelu razvijen je kostur aplikacije, onog dijela koji sadrži cjelokupnu logiku. U drugom dijelu sudionici su upoznati s problemima koji nastaju pri pokušajima testiranja takve aplikacije te su prikazana ograničenja i motivacija za korištenje test framework-a. U trećem dijelu objašnjeni su Google Test i Google Mock kao framework-ovi koji korisniku omogućavaju jednostavno i brzo testiranje i daljnji razvoj aplikacije. Na kraju meetup-a, demonstrirana je cijela funkcionalnost aplikacije na Raspberry Pi uređaju. Glavna funkcija aplikacije sastojala se od paljenja i gašenja LED-ica.

Sudionici meetup-a s voditeljem Stjepanom Gornikom

Svaki dio meetup-a osmišljen je na način da se svi podaci podijele sa sudionicima te da se njima omogući aktivno sudjelovanje i istraživanje kako je koji dio koda napravljen. Kod je napravljen na način da ga sudionici mogu koristiti i nakon meetup-a, kao bazu za daljnji razvoj i testiranje aplikacija.


Aktivnost je dio projekta TICM PPI 4.0 MSP sufinanciranog u okviru javnog poziva Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta pod nazivom Pružanje visokokvalitetnih usluga za MSP putem poduzetničkih potpornih institucija (PPI).

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fond za regionalni razvoj.

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje.

Podijeli: