Potaknuti problemom otvaranja plastičnih vrećica na blagajnama prodavaonica prilikom čega se gubi vrijeme i živci, poduzeće Motio d.o.o. provelo je projekt „Otvorena za vas – jedinstveni sustav vrećica“, u čijoj je pripremi i praćenju provedbe sudjelovao Tehnološko-inovacijski centar Međimurje (TICM).

Projekt ukupne vrijednosti 244.479,32 kuna, sufinanciran je u sklopu 6. kruga Provjere inovativnog koncepta (PoC) kojeg provodi Hrvatska agencija za inovacije i investicije (HAMAG-BICRO), a njime se željelo odgovoriti na zahtjeve tržišta za jednostavnim i pouzdanim sistemom za rukovanje vrećicama. Glavni cilj projekta bio je ispitivanje mogućnosti formiranja niza vrećica na tehnološki jednostavan i ekonomičan način. U okviru projekta razvijen je kvalitetni i stabilni spoj između stjenki susjednih vrećica koji omogućuje korištenje sile izvlačenja prve vrećice u nizu za otvaranje sljedeće vrećice u nizu. Razrađen je proces koji rezultira nizom vrećica vezanih varom samo vanjskih stjenki susjednih vrećica, testiran je blok vrećica sukladno predefiniranim kriterijima te je je pokrenuta zaštita intelektualnog vlasništva u vidu međunarodnog patenta razvijenog sustava za povezivanje vrećica u seriju.

Prikaz otvaranja vrećica u nizu

Ante Bekavac, dipl. ing., voditelj projekta te osnivač i direktor poduzeća Motio o provedbi projekta rekao je „Projektom je proces zavarivanja provjeren kroz tri različita modela zavarivanja. U provjeru smo krenuli od najjednostavnijeg rješenja zavarivanja, a završili s numerički upravljanom iglom za zavarivanje. Rezultati ispitivanja na blokovima vrećica različitih debljina bilježeni su sa svrhom definiranja potrebne ukupne dužine zavara kako bi se osigurala stabilnost procesa. Kroz nekoliko smo iteracija došli do parametara koji osiguravaju proces otvaranja vrećica izvlačenjem prve u nizu. Ostvarili smo sve ciljeve projekta. Izrađene su naprave za testiranje zavarivanja bloka vrećica, te je proveden postupak testiranja procesa otvaranja druge vrećice u nizu kao posljedica izvlačenja prve vrećice u nizu. Tako su generirani novi podaci i detalji važni za posljednju fazu razvoja proizvoda, koja se mora odvijati u suradnji s proizvođačem vrećica. Stvorena je podloga za izradu marketinškog materijala, potrebnog za fazu komercijalizacije projekta. Pokrenuta je zaštita izuma hrvatskom i međunarodnom patentnom prijavom, čime je osigurana mogućnost direktnih i jednostavnijih pregovora s potencijalnim partnerima u Hrvatskoj i šire. Konačna potvrda ovog modela zahtijeva daljnji razvoj, na kojem ćemo raditi u nadolazećem razdoblju.”

Prikaz varenja niza vrećica

Spomenuti projekt jedan je od ukupno četiri projekata čiju je provedbu tijekom 2016. i 2017. godine pratio Tehnološko-inovacijski centar Međimurje d.o.o. (TICM), kao prepoznati centar za provedbu PoC programa. Uloga TICM-a ogledala se u pružanju savjetodavne podrške korisnicima u pripremi projektne prijave, pripremi za evaluacijski odbor, praćenju napretka projekta, analizi periodičnih stručnih i financijskih izvješća o ostvarenim rezultatima te u provedbi drugih aktivnosti nužnih za uspješnu operativnu realizaciju projekta. Tijekom prethodnih šest krugova PoC programa TICM je sudjelovao u provedbi njih čak 22 ukupne vrijednosti 8 milijuna kuna.

Programom provjere inovativnog koncepta (PoC) podupiru se predkomercijalne aktivnosti istraživača i poduzetnika na putu razvoja novih proizvoda, usluga i tehnoloških procesa s ciljem pružanja potpore u ranoj fazi razvoja inovacije kako bi se smanjio rizik investicije u kasnijim fazama. U fokusu PoC-a je provjera inovativnog koncepta za koji ne postoje dokazi da uopće funkcionira te je projektom potrebno ukloniti značajne tehnološke rizike. Pritom se potiču aktivnosti poput demonstracije tehničke izvedivosti, provjere i zaštite intelektualnog vlasništva i izrade funkcionalnog prototipa. Najbolje ocjenjenim projektima odobrava se potpora u visini 60% prihvatljivih troškova projekta za srednja, 70% za mikro i mala poduzeća (PoC Private) te 90% ukoliko su prijavitelji znanstvenici i istraživači (PoC Public).

Više informacija o Programu provjere inovativnog koncepta za privatni i javni sektor možete pronaći na mrežnim stranicama HAMAG-BICRO-a.

Podijeli: