Voditelj odjela za projekte Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje, Igor Kovačić, od 19. do 23. veljače 2018. godine sudjelovao je u tečaju There is an App for that! u Dublinu u Republici Irskoj. Tečaj je održan u organizaciji Europass Teacher Academy u sklopu projekta Azimut znanja.

There is an App for that! – Dublin

Svrha tečaja bila je prikazati mogućnosti integracije obrazovnih aplikacija i IKT-a u proces podučavanja. Sudionici su upoznali brojne aplikacije i on-line servise koji olakšavaju učenje i podučavanje kao što su Socrative, Edmodo, Kahoot!Quizlet, Edupuzzle, MIT App Inventor, Google Trends, Trello, itd. Osim toga, sudionici su naučili kako najbezbolnije i najefikasnije uklopiti navedene aplikacije u obrazovne programe bez obzira radi li se o obrazovanju odraslih ili o formalnom obrazovanju.

Značajan dio tečaja bio je posvećen i praktičnom radu s aplikacijama i to u timovima koji su formirani između polaznika iz različitih država. Na taj način polaznici su osim same primjene mobilnih aplikacija u obrazovnim programima imali priliku upoznati primjere najboljih praksi u obrazovanju iz različitih europskih država.

Projekt Azimut znanja osmišljen je sa svrhom usvajanja učinkovitih pristupa realizaciji programa prilagođenih obrazovanju odraslih primjenjujući pritom inovativne metode podučavanja poput učenja temeljenog na igri, projektnom pristupu, korištenju tehnologije i sl. Osim navedenog, projekt doprinosi profesionalnom razvoju djelatnika TICM-a kroz stjecanje andragoških vještina uz unaprjeđenje jezičnih kompetencija i međukulturalne osviještenosti. Djelatnici TICM-a, kroz pohađanje strukturiranih obrazovnih programa, razvijaju svoje obrazovne kompetencije koje će primjenjivati prilikom pripreme i realizacije edukacija iz područja poduzetništva i informatike te ostalih tema.

Ova objava odražava isključivo stajalište autora objave i Komisija se ne može smatrati odgovornom prilikom uporabe informacija koje se u njoj nalaze.

Podijeli: