U mjere aktivnog zapošljavanja, koje od 2016. godine provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje, u 2022. godini uvedeno je pet novih mjera. Novim mjerama želi se potaknuti zeleno i digitalno poduzetništvo i privući kvalificirana radna snaga na području cijele Hrvatske, a posebno u manje razvijena područja. Mjere su usmjerene na poslodavce, zaposlene i nezaposlene osobe.

Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) i Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike pripremili su brošuru s pregledom mjera, u kojoj su prezentirane 2 mjere namijenjene fizičkim osobama i 7 mjera namijenjenih poslodavcima.

 

MJERE NAMIJENJENE FIZIČKIM OSOBAMA


Potpora za samozapošljavanje i proširenje poslovanja

Dodjeljuje se nezaposlenim osobama za pokrivanje troškova osnivanja i pokretanje poslovanja, u sljedećim organizacijskim oblicima: obrt, trgovačko društvo, samostalna djelatnost i ustanova. Potpora se može dodijeliti i za više nezaposlenih osoba ako će one zajednički pokrenuti poslovanje odnosno nastaviti s poslovanjem postojećeg poslovnog subjekta kojeg su preuzeli.  Moguće je pravo ostvariti potporu u maksimalnom iznosu do 120 000 kuna, ovisno o djelatnosti koju korisnik planira registrirati, a u slučaju udruživanja dva korisnika moguće je ostvariti i do 150 000 kuna potpore. Osoba mora biti prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba HZZ-a, potencijalni korisnici prijavi mogu pristupiti i online ovdje. Mjere traje 24 mjeseca, odnosno korisnik potpore mora održati poslovanje i zadržati zaposlenost u poslovnom subjektu kojeg je pokrenuo pomoću potpore, najmanje dvije godine. Kategorije korisnika o kojima ovisi iznos potpore i više detalja o mjeri možete naći ovdje.

Potpora za samozapošljavanje – zeleno/digitalno

Dodjeljuje se nezaposlenim osobama za pokrivanje troškova za osnivanje i započinjanje poslovanja poslovnog subjekta u sljedećim organizacijskim oblicima – obrt, trgovačko društvo, samostalna djelatnost i ustanova. Potpora se može dodijeliti i za više nezaposlenih osoba koje zajedno pokreću poslovanje ili preuzimaju već postojeće poslovanje. Korisnici mogu ostvariti potporu u ukupnom iznosu do 150 000 kn. Potencijalni korisnici moraju biti prijavljeni u evidenciju nezaposlenih osoba koju vodi HZZ. Mjera je namijenjena nezaposlenim osobama koje odluče pokrenuti posao u zelenim/digitalnim djelatnostima i traje 24 mjeseca. Informaciju o tome što se smatra zelenim/digitalnim djelatnostima i više informacija o mjeri pogledajte ovdje.

Potpora za proširenje poslovanja

Može se dodijeliti poslovnom subjektu kojemu je već dodijeljena potpora za samozapošljavanje, ako planira proširenje postojećeg poslovanja, bez obzira na godinu dodjele takve potpore, ako su ugovorne obveze po dodijeljenoj potpori za samozapošljavanje istekle te je korisnik ispunio sve ugovorne obveze. Kod poslovnog subjekta mora postojati kontinuitet poslovanja i zaposlenosti samozaposlene osobe u punom radnom vremenu od trenutka osnivanja, odnosno registracije i početka obavljanja gospodarske djelatnosti, te poslovni subjekt ne smije biti poslodavac u teškoćama. Potpora se može dodijeliti samo u slučaju novog zapošljavanja pri čemu su doprinosi za novog zaposlenika obvezna stavka troškovnika. Trajanje mjere je 12 mjeseci, a najveći mogući iznos potpore do 100 000 kuna (ovisno o NKD djelatnosti za koju je subjekt registriran). Više informacija pronađite ovdje.

Biram Hrvatsku – povratak u RH

Cilj ove mjere je osnažiti gospodarsku aktivnost i raspon djelatnosti većem dijelu Republike Hrvatske. Namijenjena je hrvatskim državljanima, povratnicima iz zemalja Europskog gospodarskog prostora (EGP), u dobi do 60 godina, neovisno o razini obrazovanja, koji su radili najmanje 12 mjeseci u posljednjih 24 mjeseca, u zemljama EGP ili bili uključeni u redovito obrazovanje i koji su se po povratku prijavili u evidenciju nezaposlenih u roku od 30 dana od dana reguliranog prebivališta i koriste mjeru samozapošljavanja unutar šest mjeseci od povratka/reguliranog prebivališta. Te korisnici potpora za samozapošljavanje u 2022. godini, registrirani na području indeksa razvijenosti I, II, III i IV, a koji su izvršili promjenu prebivališta na način da su se preselili iz područja indeksa razvijenosti VII i VIII u područje indeksa razvijenosti I, II, III i IV, a sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, br. 132/17). Osobe iz prve ciljne skupine mogu ostvariti 50 000 kuna, a osobe iz druge skupine 25 000 kuna. Trajanje mjere je 24 mjesec, dakle korisnici najmanje dvije godine moraju održavati aktivnost za koju su ostvarili potporu. Više informacija o potpori dostupno je ovdje.

Obrazovanje nezaposlenih osoba i ostalih tražitelja zaposlenja

Korisnicima mjere se omogućuje stjecanje kompetencija za novo zapošljavanje ili zadržavanje radnog mjesta. Ciljne skupine su nezaposlene osobe i ostali tražitelji zaposlenja. Obrazovnoj ustanovi se financira 100% troškova koji se odnose na trošak nastave, uključujući troškove zaštitne opreme i udžbenika, a polazniku se isplaćuje novčana pomoć i putni troškovi. Više detalja je dostupno ovdje.

Obrazovanje za temeljne vještine osobnog i profesionalnog razvoja

Cilj mjere je osposobiti nezaposlene osobe za stjecanje praktičnih znanja i vještina potrebnih za njihovo aktivno uključivanje na tržište rada. Mjera traje do 2 mjeseca, a broj pojedinačnih sudjelovanja kandidata do 15 dana. Korisnik ima pravo dobiti novčanu pomoć za dane sudjelovanja u programu i putne troškove za dane sudjelovanja u programu. Više o mjeri dostupno je ovdje.

MJERE NAMIJENJENE POSLODAVCIMA


Potpore za zapošljavanje i potpore za zapošljavanje zeleno/digitalno

Cilj mjere je poticanje zapošljavanja osoba u nepovoljnom/izrazito nepovoljnom položaju te osoba s invaliditetom sufinanciranjem troška bruto I iznosa plaće poslodavcima. Mjera za prvu skupinu traje 12 mjeseci, a za drugu skupinu 24 mjeseca. Zavod dodjeljuje mjesečni paušalni iznos potpore, neovisno o stvarnom trošku poslodavca, sukladno razini obrazovanja i mogućnosti korištenja porezne olakšice za sufinanciranu osobu. Iznosi potpora mogu se povećati ili smanjiti i tijekom trajanja razdoblja sufinanciranja, a da se pritom ne treba pribaviti suglasnost podnositelja zahtjeva izmjene li se ili dopune propisi na temelju kojih su predmetni iznosi određeni, odnosno izračunati. Poslodavci koji udovoljavanju kriterijima zelenog i digitalnog radnog mjesta dodjeljuju se potpore u višem iznosu. Više detalja i iznose potpora možete pronaći ovdje.

Potpore za pripravništvo i potpore za pripravništvo zeleno/digitalno

Cilj mjere je osposobiti osobe za samostalan rad putem poticanja zapošljavanja osoba sufinanciranjem troška njihove bruto I iznosa plaće i drugih troškova poslodavcima propisanih ovom mjerom. Osposobljavanje pripravnika u pravilu najduže traje jednu godinu. Ako je zakonom za pojedine struke/profesije određeno pripravništvo duže od jedne godine, mjere ne može trajati duže od dvije godine. Zavod dodjeljuje mjesečni paušalni iznos potpore, neovisno o stvarnom trošku poslodavca, sukladno razini obrazovanja i mogućnosti korištenja porezne olakšice za sufinanciranu osobu. Za poslodavce koji udovoljavaju kriterijima zelenog ili digitalnog radnog mjesta, a sukladno definiciji zelenih i digitalnih radnih mjesta definiranih Pojmovnikom objavljenim na www.mjere.hr, iznos potpora je nešto veći. Više informacija o potpori dostupno je ovdje.

Potpore za pripravništvo u javnim službama

Potpora je namijenjena poticanju zapošljavanja osoba koje nemaju više od 6 mjeseci prijavljenog staža osiguranja u određenim javnim službama, sufinanciranjem troška njihove bruto I plaće i drugih troškova. Mjera traje 12 mjeseci. Visina subvencije iznosi 100% iznosa prema iznosu pripravničke bruto I plaće, koja iznosi 85% iznosa bruto I plaće radnog mjesta, a u što ne ulazi iznos prekovremenog, noćnog, smjenskog, terenskog i bilo kojeg drugog rada na čiju isplatu radnik ima pravo sukladno odredbama Zakona o radu, drugih primjenjivih propisa i akata (ugovor o radu, kolektivni ugovor, pravilnik o radu i sl.), sve sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama. Više detalja dostupno je ovdje.

Poslodavcima je na raspolaganju još mjera vezanih uz obrazovanje i usavršavanje: Usavršavanje, Osposobljavanje na radnom mjestu, te Osposobljavanje na radnom mjestu i ustanovama za obrazovanje odraslih. Ostale mjere za poticanje zapošljavanja i zadržavanje radnih mjesta su Stalni sezonac, Javni rad, Zadržavanje radnih mjesta (COVID 19) te Skraćivanje radnog vremena. Detalji i upute za prijavu na svaku od mjera dostupne su ovdje. Brošura s detaljnim opisima mjera dostupna je ispod.

Mjere aktivne politike zapošljavanja HZZ

Podijeli: