MRRFEU je prvi puta (od donošenja Pravila 2014. g.), objavio procedure Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020. pod nazivom Zajednička nacionalna pravila (ZNP) – verzija 7.

Pravila predstavljaju iskorak u smislu transparentnosti, budući da niti jedna od prethodnih verzija nije do sada bila javna. Opća javnost, potencijalni prijavitelji i korisnici EU fondova sada mogu upoznati procedure po kojima institucije u sustavu EU fondova rade, a među značajnima su svakako procedure objave Poziva i načina ocjenjivanja projektnih prijedloga, kontrolne liste za pregled izvješća i valjanosti nabava te mnoge druge.

Ključne izmjene

Zajednička nacionalna pravila v.7.0 stupila su na snagu 4. prosinca 2020. godine i objavljena su na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr. Njima su ažurirane i djelomično pojednostavljene, procedure postupanja tijela u Sustavu upravljanja i kontrole Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, kao i procedure koje se odnose na korisnike bespovratnih sredstava s ciljem ubrzanja provedbe i povećanja apsorpcije bespovratnih sredstava koja su na raspolaganju u okviru Operativnog programa.

Neka izmjene su:

 • Izmjene procedura iz Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi (Pravila za NOJN) koje se ogledaju u pojednostavljenju definicije NOJN-a i opisa predmeta nabave te podizanju praga za provedbu postupka nabave sa jednim ponuditeljem za robe i usluge s 200.000,00 HRK na 400.000,00 HRK te za radove s 500.000,00 HRK na 1.000.000,00 HRK
 • uvođenje mogućnosti predstavljanja Poziva za dostavu projektnih prijedloga i održavanja informativnih radionica na daljinu uz pomoć informacijske tehnologije u obliku webinara i virtualnih sastanaka.
 • u Pravilima o financijskim korekcijama uređena je definicija financijske korekcije kao i odredbe vezano za povrate sredstava temeljem utvrđene nepravilnosti te osnovicu za određivanje financijske korekcije, a također su brisane vrste nepravilnosti koje su vezane uz ostvarenje indikatora (pokazatelja)
 • ukinuto ograničenje da se troškovi koji su nastali prije potpisa ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava potražuju u prvom ZNS-u te je uvedena mogućnost istovremenog podnošenja više zahtjeva za nadoknadu sredstava, ako je to potrebno, uvažavajući specifičnosti projekta i funkcionalnosti sustava eFondovi.

Poglavlja sadržana u ZNP-u

ZNP sadrži sljedeća poglavlja:

 • 00 Zajedničko poglavlje
 • 01 Pravilnik o prihvatljivosti izdataka
 • 02 Uspostava i unaprjeđenje sustava
 • 03 Upravljanje ljudskim potencijalima
 • 04 Prognoziranje i praćenje
 • 05 Izvršavanje i upravljanje ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava
 • 06 Dodjela bespovratnih sredstava
 • 07 Revizije
 • 08 Revizijski trag
 • 09 Ovjeravanje
 • 10 Upravljanje rizicima
 • 11 Vrednovanje
 • 12 Informiranje i vidljivost
 • 13 Nepravilnosti
 • 14 Financijski instrumenti
 • 15 Integrirana teritorijalna ulaganja

Kao i mnoge predloške, kontrolne liste i pomoćne operativno korisne dokumente, ZNP s prilozima možete preuzeti na poveznici.

Izvor: www.strukturnifondovi.hr


Informiranje poduzetnika aktivnost je u okviru projekta TICM PPI 5.0 MSP kojeg financira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje.

Podijeli: